PILNA AKCJA: Okaż wsparcie wietnamskiej obrończyni praw człowieka

Do Thi Minh Hanh została aresztowana w 2010 roku za rozdawanie ulotek domagających się przestrzegania praw pracowniczych. Skazano ją na 7 lat więzienia na mocy przepisów kodeksu karnego mówiących o karach za działalność dążącą do "obalenie władz" i "rozpowszechnianie propagandy" przeciwko władzom. W więzieniu działaczka była wielokrotnie bita.
Jak wynika z raportu Amnesty International Uciszone głosy: więźniowie sumienia w Wietnamie, na przestrzeni ostatnich lat setki pokojowych działaczy zostało skazanych na podstawie powyższych przepisów. Byli to zarówno działacze walczący o prawa pracownicze czy prawo do ziemi, jak i osoby nawołujące do reform demokratycznych czy blogerzy. Członkowie różnych grup religijnych także stali się celem ataków.
Amnesty International od początku 2012 roku udokumentowała 65 takich przypadków, w 20 z nich procesy nie spełniały standardów rzetelności, w tym zasady domniemania niewinności. W 2010 roku odnotowano 4 przypadki, gdzie oficjalnie przygotowanie treści wyroku zajęło sędziemu 15 minut, a jego odczytanie 45 minut, co pokazuje, że procesy miały charakter pokazowy.
Wesprzyj niesłusznie uwięzioną obrończynię praw człowieka Do Thi Minh Hanh. Napisz do niej list solidarnościowy:
Przykładowy tekst:
"Podziwiam Twoją siłę i odwagę w walce na rzecz praw człowieka. Uważam, że nikt nie powinien być więziony za pokojowe korzystanie z wolności wypowiedzi."
"I admire your strenght and courage to fight for human rights. I believe no one should be imprisoned for exercising peacefully his freedom of expression."
Adres:
Do Thi Minh Hanh
Phan trai 3,
nha tu Thanh Xuan,
huyen Thanh Oai,
Ha Noi. Vietnam
Przeczytajcie też rozmowę mamy Do Thi Mihn Hanh w "Dużym Formacie" >>>