Pilna Akcja: Pięć lat dla byłego kandydata na prezydenta

Andrej_Sannikov_3Na dzień przed ogłoszeniem wyroku skazującego Andrej Sannikau złożył oświadczenie w sądzie, w którym twierdził, że podczas zatrzymania był poddawany torturom, znęcano się nad nim, a dowody użyte przeciwko niemu zdobyto podczas tortur. Amnesty International uważa, że zarzuty “organizowania zbiorowych rozruchów” wysuwane przeciwko skazanemu są bezpodstawne oraz twierdzi, że wysiłki władz mające na celu obciążenie Andreja są częścią większej operacji stłamszenia opozycji i społeczeństwa obywatelskiego – konsekwencji demonstracji.
Organizacja wytyka władzom białoruskim, że nie zdołały one zapewnić zatrzymanemu odpowiedniej opieki medycznej, której potrzebował ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Podczas procesu Andrej Sannikau kilkakrotnie prosił o pomoc medyczną, jednak jego prośby były odrzucane.
16 maja skazano również trzech innych więźniów sumienia. Żona Andreja Sannikaua, dziennikarka Iryna Halip, otrzymała wyrok dwóch lat w zawieszeniu, a dwóch działaczy opozycji – Paweł Sewjarjanets i Sergej Martseleu, skazano odpowiednio na 3 lata w zakładzie karnym i 2 lata nadzoru kuratorskiego. W następstwie udziału w grudniowej demonstracji, wszyscy troje zostali oskarżeni o naruszenie porządku publicznego.
PROSIMY O BEZZWŁOCZNE pisanie listów w języku białoruskim, rosyjskim lub innym języku narodowym:

  • Przypominających władzom na Białorusi, że Andrej Sannikau jest więźniem sumienia oraz o tym, że należy oddalić stawiane mu zarzuty; przypominające, że należy bezzwłocznie i bezwarunkowo uwolnić wszystkich więźniów sumienia;
  • Nawołujących białoruskie władze do zapewnienia skazanemu Andrejowi Sannikau dostępu do niezależnego eksperta medycznego i odpowiedniej opieki medycznej, w tym przewozu do szpitala w razie potrzeby;
  • Wyrażających zaniepokojenie losem Andreja Sannikaua, poddanego torturom i znęcaniu się podczas zatrzymania;
  • Nawołujących władze do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim zatrzymanym i do bezzwłocznego przeprowadzenia dochodzenia  w sprawie zarzutów o stosowanie tortur i znęcanie się

APELE PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 24 CZERWCA 2011 DO:
Prezydenta
Aleksander Łukaszenka
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk, BELARUS
Fax: +375 17 226 06 10/+375 17 222 38 72
Email:    [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Prokuratora Generalnego
Grigorij Aleksiejewicz Wasilewicz
Internatsionalnaya str. 22
220050 Minsk
BELARUS
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Prosimy również o przesłanie kopii apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Waszym kraju. Wysyłając apel po przekroczeniu powyższego terminu prosimy najpierw skontaktować się z odpowiednim biurem sekcji.
Jest to szósta aktualizacja dokumentu UA 264/10. Dalszych informacji należy szukać: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/009/2011/en

DODATKOWE INFORMACJE

Andrej Sannikau jest jednym z 11 więźniów sumienia, uwięzionych lub przetrzymywanych na Białorusi w związku z udziałem w pokojowej demonstracji w dniu 19 grudnia 2010. Dziesiątki tysięcy obywateli Białorusi zebrało się w centrum Mińska, aby wyrazić swój protest przeciwko nieuczciwym wyborom. Demonstracja przebiegała pokojowo, jednak w momencie wybuchu zamieszek przed drzwiami budynku rządu policja interweniowała by rozpędzić tłum. Zatrzymano ponad 700 osób, z których przeważającą część stanowili pokojowi demonstranci i gapie.
Większości zatrzymanym postawiono zarzuty o popełnienie wykroczeń administracyjnych i skazano na 10-15 dni pobytu w więzieniu. Jednak spora liczba zatrzymanych, w tym sześciu z siedmiu opozycyjnych kandydatów na urząd prezydenta, działacze opozycyjni i niezależni dziennikarze, została oskarżona m.in. o -organizowanie zbiorowych zamieszek-. Grozi im za to do 15 lat więzienia. Od dnia demonstracji władze na Białorusi prowadzą szeroko zakrojone naloty na biura opozycji i mediów, jak również obrońców praw człowieka, prawników i innych działaczy obywatelskich, którzy do tej pory nie doświadczyli ograniczania działalności na taką skalę. Zatrzymań dokonywano również w kolejnych miesiącach po demonstracji.
Odnośnie dotychczasowych 11 więźniów sumienia – siedmiu zostało skazanych na wyroki od dwóch do pięciu lat więzienia. Osoby podane we wcześniejszych uaktualnieniach dokumentu UA 264/10, które nie zostały wymienione poniżej wypuszczono za kaucją. Osoby widoczne na poniższej liście, jednak nie wymieniane we wcześniejszych uaktualnieniach nie zostały ostatnio zatrzymane, ale AI dopiero ostatnio uzyskało informacje o sytuacji, w jakiej się znajdują.
11 więźniów sumienia to:
Kandydaci na prezydenta
1. Mikałaj Statkiewicz 2. Uładzimir Niaklajeu 3. Andrej Sannikau
Działacze opozycji
4. Aleksander Atroszczenkau, sekretarz prasowy Andreja Sannikaua 5. Zmicer Bandarenka, działacz na rzecz Andreja Sannikaua 6. Zmicer Daszkiewicz, przywódca ruchu młodzieżowego Young Front 7. Edward Lobau, członek ruchu młodzieżowego Young Front 8. Mikita Likhawid, Student 9. Aleś Kirkiewicz, członek ruchu młodzieżowego Young Front 10. Paweł Sewjarjanets, działacz na rzecz opozycyjnego kandydata na prezydenta Witala Rymaszewskiego 11. Dmitrij Bułanow, pielęgniarz.