Pilna Akcja, Rosja: Proces Julii Priwiedionnej musi być sprawiedliwy

Julia Priwiedionna spędziła 21 dni w moskiewskim Instytucie Psychiatrii Sądowej im. prof. W. P. Serbskiego. Hospitalizowano ją 19 lutego na wniosek Moskiewskiego Sądu Rejonowego, który zalecił zbadanie jej zdrowia psychicznego w tym szpitalu. Wniosek sądowy oparto o zalecenie państwowej komisji ekspertów powołanej do oceny zdrowia psychicznego Priwiedionnej, która nie przedstawiła wiążącej opinii odnośnie tego, czy oskarżona jest chora psychicznie, a jedynie stwierdziła, że ocena jej zdrowia psychicznego nie była możliwa w badaniach pozaszpitalnych. Sąd skierował więc Julię Priwiedionną na 4-tygodniową hospitalizację w moskiewskim Instytucie Psychiatrii Sądowej im. prof. W. P. Serbskiego, którą to decyzję w styczniu utrzymał w mocy rosyjski Sąd Najwyższy. Podczas swojego pobytu w szpitali Julia Priwiedionna była pod ciągłą obserwacją. Z zeznań jej przyjaciół wynika, że nie pozwalano jej telefonować, a odwiedzających mogła przyjmować jedynie raz w tygodniu.
Niezależny psychiatra, który na zlecenie Amnesty International oceniał raport komisji, uznał zalecenie obowiązkowego okresu hospitalizacji za -nieproporcjonalne- i zaprzeczył istnieniu jakichkolwiek podstaw do tego, aby podejrzewać poważną chorobę lub -niebezpieczeństwo- związane ze stanem zdrowia psychicznego Priwiedionnej. Amnesty International uważa, że przymusowa hospitalizacja działaczki jest równoznaczna z arbitralnym zatrzymaniem.
Proces Julii Priwiedionnej toczy się przed Moskiewskim Sądem Rejonowym. Jest ona oskarżona o udział w pobiciu w 200 r. nastoletnich członków organizacji FAKEL-PORTOS (Formacja Altruistycznych Kandydatów dla Ewolucji Ludzkości – Poetyzowane Stowarzyszenie na rzecz Opracowania Teorii Ogólnonarodowego Szczęścia), której jest członkiem. Chociaż Priwiedionna się nie ukrywała, aresztowano ją dopiero w maju 2008 po tym, jak uczestniczyła w demonstracjach domagających się wolności słowa, sprzeciwiających się brutalności policji oraz wyrażających poparcie dla politycznej opozycji. Zdaniem prawnika Priwiedionnej podczas aresztowania i zatrzymania działaczki w maju 2008 oraz poprzedniego procesu dopuszczono się szeregu naruszeń proceduralnych.
W ciągu następnych kilku tygodni Moskiewski Sąd Rejonowy wykorzysta raport z instytutu psychiatrycznego do decyzji odnośnie dalszego postępowania przeciw Julii Priwiedionnej.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI po rosyjsku, angielsku lub we własnym języku:

  • wyrażających zaniepokojenie tym, że przymusowa hospitalizacja Julii Priwiedionnej była równoznaczna z arbitralnym zatrzymaniem;
  • wzywających władze do zapewnienia, że proces Julii Priwiedionnej będzie zgodny z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 04 MAJA 2010 DO:
Prokurator Rejonu Moskiewskiego
Aleksandr M. Mokhov
Malyi Kiselnyi per., 5
Moscow GSP-6
107996 Russian Federation
Faks: +7 495 623 68 69
Nagłówek: Dear Prosecutor / Szanowny Panie Prokuratorze
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
———— ———
———- ———
-.-. —–
—-3 125993 -.——,
–.——- ———, 15-.
———- ———
Jurij J. Czajke
ul. B. Dmitrowka, 15a
GSP-3 125993
MOSKWA, Federacja Rosyjska
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze / ——— ——– ———– ——– /Dear Prosecutor General
Kopie do:
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
tel. (22) 621 34 53, 621 55 75, 621 59 54
fax (22) 625 30 16
e-mail: [email protected]
Jest to pierwsza aktualizacja akcji PA 43/10 (EUR 46/003/2010).
Tłum. O. Szkudłapska