Pilna Akcja: Rosyjska dziennikarka przed sądem na mocy nowego prawa "antypropagandowego".

17 stycznia Elena Klimowa otrzymała telefonicznie zaproszenie na "rozmowę" od wydziału dochodzeniowego komendy miejskiej milicji. Chociaż nie otrzymała oficjalnego wezwania, Elena Klimowa zdecydowała się na komendę przyjść. W biurze oficera śledczego dowiedziała się, że szereg organów władz otrzymuje skargi od członka Dumy Państwowej Witalija Miłonowa. Domaga się on likwidacji serwisu internetowego "Children 404" wraz z powiązanymi z nim grupami oraz nałożenia na Elenę Klimową grzywny za "propagandę". Elena nie miała możliwości zapoznać się z treścią skargi Miłonowa ani żadnych innych dokumentów gromadzonych w tej sprawie. Kiedy wyjaśniła, że celem projektu jest pomoc nastolatkom LGBTI oraz udzielenie im wsparcia psychologicznego, śledczy przyznał że nie widzi w tym żadnej "propagandy" i nie będzie prowadził formalnego dochodzenia.


Niemniej jednak 31 stycznia Elena Klimowa została wezwana przez tego samego śledczego, który poinformował ją że zostanie oskarżona o przestępstwo z kodeksu administracyjnego "propagandy na rzecz nietradycyjnych relacji seksualnych". Na pytanie co takiego zmieniło się od poprzedniej wizyty, śledczy udzielił odpowiedzi, którą można streścić słowami: "Proszę zrozumieć, ja muszę wykonywać rozkazy".

Sprawa trafiła do sądu rejonowego miasta Niżny Tagił. Nie wyznaczono jeszcze daty przesłuchania wstępnego.

Prosimy o pilne pisanie apeli w języku rosyjskim lub własnym:

n     Wyrażających poważne obawy w związku z oskarżeniem Eleny Klimowej o "propagandę na rzecz nietradycyjnych relacji seksualnych";

n     Wzywających władze rosyjskie do wycofania oskarżeń przeciw Elenie Klimowej oraz rezygnacji z prześladowania kogokolwiek na mocy nowych homofobicznych ustaw rosyjskich;

n     Wzywających do wycofania zapisów o "propagandzie", służących ograniczaniu wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń osób LGBTI oraz osób je wspierających, ponieważ przepisy te sprzyjają budowie atmosfery dyskryminacji oraz stanowią zachętę do prześladowań i ataków ze strony grup wrogich tym osobom.

Prosimy o wysyłanie apeli do dnia 21 marca 2014 na adres:

Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
Jurij Jakowlewicz Czajka
Biuro Prokurator generalnego
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moskwa GSP- 3
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 987 58 41;
+7 495 692 17 25
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze


Prokurator Obwodu Swierdłowskiego
Siergiej Aleksiejewicz Ochłopkow         
ul. Moskowskaia, 21
620219 Jekaterynburg GSP-1036
Obwód Swierdłowski   
Federacja Rosyjska     
Fax: +7 343 377 02 41
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej
Siergiej Jewgieniewicz Naryszkin
1 Ohotny Riad
103265 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: + 7 495 697 42 58
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Przewodniczący

Z kopią na adres:

Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
fax: +48(22) 6253016
E-mail: [email protected]

Informacje dodatkowe

Elena Klimowa rozpoczęła projekt internetowy "Children 404" w marcu 2013, po publikacji serii artykułów o nastolatkach LGBTI, aby w ten sposób udzielić im wsparcia oraz stworzyć przestrzeń, w której mogą rozmawiać o swoich problemach. Założyła również dwie grupy na Facebook-u oraz innym popularnym w Rosji serwisie, W Kontaktje, gdzie członkowie grupy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, problemami, przypadkami prześladowań i niezrozumieniem, z którym stykają się każdego dnia. Mogą również poszukiwać wsparcia innych członków grupy oraz doświadczonych psychologów. Nazwa projektu odnosi się do komunikatu "404 Page not found", który pojawia się, gdy poszukiwana strona internetowa nie istnieje.

Ustawa, będąca podstawą oskarżenia przeciw Elenie Klimowej, została przyjęta w Rosji w czerwcu 2013. Zgodnie z jej zapisami "propaganda na rzecz nietradycyjnych relacji seksualnych wśród nieletnich" stanowi wykroczenie administracyjne zagrożone grzywną w wysokości od  5,000 rubli (144 USD) w przypadku osób prywatnych do 1 miliona rubli (28,800 USD) w przypadku organizacji. Obywatel obcego państwa uznany za winnego promowania "nietradycyjnych relacji seksualnych" może zostać ukarany więzieniem do 15 dni oraz deportacją.

W grudniu  2013, dwójka aktywistów LGBT została ukarana grzywną na mocy ustawy "propagandowej" za akcję przeprowadzoną w Archangielsku. W lutym 2014 redaktor gazety z Chabarowska został ukarany grzywną 50000 rubli za publikację wywiadu z wyrzuconym z pracy nauczycielem o orientacji homoseksualnej. Zdaniem sądu opublikowana wypowiedź nauczyciela, brzmiąca – "Samo moje istnienie dowodzi, że homoseksualizm jest normalny", stanowi  "propagandę na rzecz nietradycyjnych relacji seksualnych".

Tematy