Pilna Akcja Ukraina: Igor Koktysz może być deportowany na Białoruś, gdzie grozi mu kara śmierci

Igor Koktysz jest więźniem sumienia, przetrzymywanym za pokojowe wyrażanie swoich przekonań. Ubiegał się na Ukrainie o status uchodźcy, ale jego wniosek został odrzucony 23 października 2008 r. Jego prawnik aktualnie odwołuje się od tej decyzji.
Koktysz przebywa w areszcie na Ukrainie od 25 czerwca 2007 r., czyli od momentu, kiedy Białoruś zażądała jego ekstradycji na podstawie nie uzasadnionego oskarżenia o morderstwo dokonane w 2001 r. na Białorusi. Został tam oskarżony o -morderstwo kwalifikowane z premedytacją- na podstawie art. 139 białoruskiego kodeksu karnego, który przewiduje za ten czyn karę śmierci.
Igor Koktysz został oskarżony o morderstwo w styczniu 2001 r. i przebywał w areszcie do procesu w grudniu 2001. Przebywając w areszcie był prawdopodobnie torturowany i źle traktowany włączając w to pobicia i zamykanie nago w niezwykle zimnej celi, by zmusić go do przyznania się do winy. Jednak mogąc udowodnić, że w czasie kiedy popełniono morderstwo przebywał w innym mieście, został uniewinniony i wypuszczony z aresztu. Wyrok ten został utrzymany przez Sąd Najwyższy Białorusi 1 lutego 2002.
Po tym jak Igor Koktysz przeprowadził się na Ukrainę wraz ze swoją ukraińską żoną, w kwietniu 2002 Białoruski Prokurator Generalny wykonał niezwykle dziwny ruch, wnosząc apelację od wyroku i sprawa wróciła do sądu niższej instancji do ponownego rozpatrzenia, stąd wniosek o ekstradycję.
Na Ukrainie, Igor Koktysz kontynuował swą działalność, wspierając Białoruskiego kandydata opozycyjnego w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej w roku 2006. Igor Koktysz tworzył filmy wideo, banery reklamowe w Internecie i komponował piosenki wspierające kandydata. Stworzył także stronę internetową dla nie zarejestrowanego Nieformalnego Ruchu Młodzieży, która zawierała opozycyjne ulotki i plakaty.
W wielu międzynarodowych konwencjach z dziedziny praw człowieka, których Ukraina jest stroną, zakazuje się deportacji lub ekstradycji kogokolwiek do kraju, w którym ta osoba może być zagrożona karą śmierci, torturami, maltretowaniem lub innego rodzaju łamaniem praw człowieka.
Prosimy o niezwłoczne (do 22 grudnia) wysyłanie apeli w języku angielskim,  rosyjskim, ukraińskim lub ojczystym:
– wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Igora Koktysza, jako że jest on więźniem sumienia, karanym za pokojowe korzystanie z prawa wolności słowa;
– wzywających władze ukraińskie do zapewnienia Igorowi Koktyszowi trwałej i efektywnej ochrony przed wydaleniem go na Białoruś.
ADRESACI APELI
Premier
Julia Tymoszenko
M.Grushevskogo 12/2
01008 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 254 0584
E-mail: [email protected] lub przez formularz kontaktowy na stronie http://www.tymoshenko.ua/en/contacts
Nagłówek: Szanowna Pani Premier
Prokurato Generalny
Oleksandr Medvedko
Vul. Riznitska 13/ 15
01601 Kijów
Ukraina
Fax: +380 44 280-26-03
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
KOPIE DO:
Ambasada Ukrainy
al. Jana Chrystiana Szucha 7, 00-580 Warszawa
fax (0-22) 629 81 03
e-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe
Igor Koktysz, muzyk zakazanego zespołu rockowego Mleczny Put (Droga Mleczna), był na Białorusi działaczem społecznym i politycznym. Był założycielem grupy młodzieżowej, finansowanej przez Kościół Katolicki, której celem była rehabilitacja młodzieży uzależnionej od narkotyków. Igor Koktysz organizował festiwale rockowe, by popularyzować hasło: -Nie dla narkotyków i przemocy-. W czasie tych festiwali obecne były flagi i hasła opozycyjne. Igor Koktysz był także aktywnym członkiem opozycyjnej grupy młodzieżowej Zubr i brał udział w wielu kampaniach politycznych. W roku 2000 próbował założyć niezależną organizację młodzieżową pod nazwą Nieformalny Ruch Młodzieży, ale władze odmówiły zarejestrowania grupy. Wkrótce potem, szef działu śledczego lokalnej komendy policji, przyszedł do domu Igora i w obecności świadków zapowiedział, że znajdzie powód, by go aresztować. Igor został natychmiast objęty obserwacją policyjną i był poddawany przesłuchaniom, przeszukaniom i stawiano mu zarzuty kryminalne.
W czasie, gdy Igor był zatrzymany pod zarzutem zamordowania krewnego bliskiego przyjaciela, starszy oficer podobno powiedział mu, że wie, iż jest on niewinny, ale wywierana jest na niego presja przez przełożonych.
Igor Koktysz złożył zażalenie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w październiku 2007, by podważyć decyzję o ekstradycji na Białoruś i aresztowanie poprzedzające ekstradycję. W roku 2007 Sąd nakazał Ukrainie wstrzymać ekstradycję dopóki Sąd nie rozpatrzy tej sprawy.
Pilna akcja nr 305/09, indeks AI: EUR 50/003/2009 (proszę kliknąć, żeby uzyskać dostęp do oryginałów po angielsku, francusku i hiszpańsku)
Tłumaczenie: Agata Basińska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski