PILNA AKCJA WŁOCHY: Ponad 1600 osób zagrożonych deportacją.

Liczbę tą podał włoski minister spraw wewnętrznych w oświadczeniu z 23 stycznia. W tym samym oświadczeniu poinformował, że od początku roku deportowano z Lampedusy już 150 osób. Na kolejnej konferencji prasowej pięć dni później ujawnił, że na mocy umowy z Tunezją w ciągu dwóch miesięcy zostanie do niej odesłanych 500 osób (narodowości tunezyjskiej). 3 lutego zapowiedział natomiast, że 120 osób zostanie deportowanych niezwłocznie. Nie ma natomiast informacji dotyczących ewentualnego przeniesienia zatrzymanych do innych ośrodków we Włoszech.
Ośrodek zatrzymań na Lampedusie, w którym obecnie przetrzymuje się 1677 imigrantów, został wybudowany na 850 osób. 23 stycznia biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców wyraziło niepokój w związku z warunkami panującymi w ośrodku i wezwało władze Włoch aby podjęły wszelkie kroki niezbędne do poprawy trudnej sytuacji humanitarnej przebywających tam osób. W oświadczeniu nt. sytuacji w Lampedusie z 9 stycznia Komisarz stwierdził, że -osobom starającym się o azyl powinno się umożliwić zejście na ląd w bezpiecznym miejscu, udzielić informacji o przysługujących im prawach i zapewnić autentyczną możliwość złożenia wniosku o azyl, który powinien być rozpatrzony w sprawiedliwej procedurze; deportacja do krajów, w których imigrantom nie przysługuje efektywna ochrona, może stanowić złamanie międzynarodowych zobowiązań państwa członkowskiego (ONZ).-
TŁO SPRAWY
Od stycznia już ponad 1000 osób rozmaitych narodowości dopłynęło do sycylijskiej wyspy Lampedusa.
Według danych urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w zeszłym roku do Włoch przybyło drogą morską 36 tys. imigrantów, z czego ok. 75% poprosiło o azyl. Co drugi z ubiegających się o azyl uzyskał status uchodźcy lub był w inny sposób chroniony przed deportacją.
Jednakże na początku tego roku rząd wprowadził nową politykę, w ramach której proces identyfikacji i procedury związane z ubieganiem się o azyl wszystkich imigrantów przybywających do Lampedusy drogą morską przeprowadzane są w nowym ośrodku zatrzymań na wyspie. Ta zmiana wywołała poważne obawy co do dostępu do sprawiedliwych procedur i odpowiedniej reprezentacji prawnej.
Jako sygnatariusz Konwencji o statusie uchodźców z 1951 roku, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), Konwencji przeciwko torturom (CAT) i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka (ECHR), Włochy zobowiązane są nie deportować nikogo do kraju, w którym mogą mu grozić tortury lub złe traktowanie. Międzynarodowa zasada prawna non-refoulement, która obowiązuje wszystkie państwa, zabrania deportacji kogokolwiek do kraju, w którym może być zagrożony łamaniem praw człowieka, w tym torturami.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku włoskim lub swoim własnym, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo władze, aby nie deportowały nikogo do kraju, w którym grozić mu może łamanie praw człowieka, zgodnie ze zobowiązaniami Włoch wynikającymi z Konwencji o statusie Uchodźców z 1951 roku oraz Konwencji przeciwko Torturom, których są sygnatariuszem;
– przypomną Państwo, że prawo międzynarodowe zobowiązuje do zagwarantowania wszystkim imigrantom prawa do ubiegania się o azyl w oparciu o sprawiedliwe procedury oraz do ochrony przed deportacją do państwa, w którym mogłoby im grozić łamanie praw człowieka.
ADRESACI APELI
Premier – Silvio Berlusconi
Onorevole SILVIO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piazza Colonna, 375, I-00187 Roma, Italia
Faks:   +39 06 6794569
Email:  [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Premierze
Minister Spraw Wewnętrznych – Roberto Maroni
Onorevole ROBERTO MARONI, Ministro dell-Interno
Ministero dell’Interno, Via Agostino Depretis, 7, I-00184 Roma, Italia
Faks:   +39 06 46549815
Email:   [email protected]
Nagłówek:  Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO
Ambasada Włoch
pl. Dąbrowskiego 6
00-055 Warszawa
Faks: 022 827 85 07
e-mail: [email protected]
Apele należy wysyłać najpóźniej do 18 marca.
Pilna Akcja Nr 29/09
Indeks AI:  EUR 30/001/2009 
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski