PILNA AKCJA: Więzień pozbawiony opieki medycznej

Postage stamp artwork, created for the Letter Writing Marathon 2011, original image ID: 137442. A vector graphic version of this image file is attached below as an Item. Indonesian prisoner of conscience Filep Karma thanks Amnesty International members for their support after he received medical treatment in July 2010. Filep Karma, a former civil servant, was sentenced to a lengthy jail terms for participating in a peaceful flag-raising ceremony in Abepura, Papua province, Indonesia. In May, Filep Karma received a jail sentence of 15 years on charges of treason and expressing hostility towards the state. This image is a still from: ID: 137432
Filep Karma odbywa karę 15 lat pozbawienia wolności w więzieniu Abepura w prowincji Papua za udział w corocznym wydarzeniu, podczas którego zawieszono Gwiazdę Poranną, czyli zakazaną w Indonezji flagę Papui Zachodniej. Lekarze ze szpitala Dok Dua w pobliskiej miejscowości Jayapura miesiąc temu przeprowadzili serię badań, na podstawie których podejrzewają u Filepa Karmy nowotwór jelita grubego. Potwierdzają, że pacjent wymaga wykonania zabiegu kolonoskopii oraz dalszego leczenia. Niezbędny sprzęt nie jest jednak dostępny w prowincji Papua, w związku z czym pacjent został skierowany do szpitala Cikini w stolicy, Dżakarcie. Władze więzienia Abepura wydały zgodę na podróż Filepa Karmy do Dżakarty, nie zgadzają się natomiast na pokrycie kosztów podróży i leczenia. Zgodnie z prawem państwo powinno pokryć wszelkie koszty związane z leczeniem więźnia w szpitalu. (Rozporządzenie Nr 32/1999 o warunkach i procedurach korzystania z praw więźnia w więzieniach).
W trakcie pobytu w więzieniu Filep Karma cierpiał na szereg schorzeń, w tym pęcherzykowe zapalenie płuc, zaleganie płynu w płucach oraz infekcje układu moczowego. W lipcu 2010 roku został odesłany do szpitala w Dżakarcie w celu zoperowania prostaty oraz przeprowadzenia innych zabiegów. W listopadzie 2011 roku przeniesiono go do szpitala w Dok Dua, Papua, w celu zoperowania krwawiących hemoroidów oraz leczenia chronicznej biegunki z krwią w stolcu. Od czasu operacji w jego stolcu nadal obecna jest krew. Ponadto Filep Karma uczęszcza na zajęcia fizjoterapii w związku z urazem biodra, którego doznał więzieniu w 2006 roku.
Prosimy o pilne pisanie apeli w języku angielskim, indonezyjskim lub polskim:
– Wzywając władze do niezwłocznego zapewnienia Filepowi Karmie pełnego dostępu do potrzebnej mu opieki medycznej;
– Wzywając władze do pokrycia kosztów jego leczenia zgodnie ze Zbiorem zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z dnia 9 grudnia 1988 r. ) oraz przepisami prawa indonezyjskiego;
– Wzywając władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Filepa Karmy oraz wszystkich innych więźniów sumienia w Indonezji;
– Nawołując do zapewnienia odpowiednich warunków w więzieniach oraz sposobu traktownia więźniów w zgodzie z prawem indonezyjskim oraz ze Zbiorem zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z dnia 9 grudnia 1988 r.).

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO DNIA 31 MAJA 2012 NA ADRES:

Naczelnik więzienia Abepura
Liberty Sitinjak
Lembanga Pemasyarakatn (Lapas)
Abepura
Jl. Kesehatan 11, Jayapura
Papua 99351 Indonezja
Fax: +62 984 24721
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie/ Dear Liberty Sitinjak
Dyrektor departamentu sprawiedliwości i praw człowieka prowincji Papua
Daniel Biantong
Jl. Raya Abepura nr. 37
Kptaraja – Jayapura 99117,
Papua, Indonezja
Fax: +62 967 586112
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie/ Dear Daniel Biantong

Z kopią do:

Dyrektor Generalny Więziennictwa
Untung Sugiyono
Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Jl. Veteran Nr. 11
Jakarta Pusat
Indonezja
Fax: +62 21 3483 2101
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie/ Dear Untung Sugiyono

Prosimy również o wysyłanie kopii apeli do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Polsce:

Ambasada Republiki Indonezji
Ambasador Indonezji w RP
Darmansjah Djumala
ul. Estońska 3/5,
03-903 Warszawa
Tel: +48 (22) 617 51 08
Fax: +48 (22) 617 44 55
e-mail:  [email protected] grzecznościowy: Szanowny Panie Ambasadorze
Informacje dodatkowe
Filep Karma został aresztowany 1 grudnia 2004 po udziale w pokojowej ceremonii w Abepura, w prowincji Papua. Jako jedna z około 200 osób wziął udział w uroczystości, podczas której wzniesiono zakazany sztandar tzw. Gwiazdy Porannej, symbol niepodległości Papui Zachodniej. Filep Karma został oskarżony o udział w -rebelii- (makar) z artykułu 106 i 110 Kodeksu Karnego Indonezji, a 26 maja 2005 roku skazano go na 15 lat więzienia. Wyrok został utrzymany przez Sąd Najwyższy 27 października 2005 roku. Amnesty International uznaje Filepa Karmę za więźnia sumienia.
W listopadzie 2011 Grupa Robocza ONZ do spraw Arbitralnych Aresztowań (WGAD) uznała uwięzienie Filepa Karmy za arbitralne, ponieważ zatrzymano go za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i pokojowych zgromadzeń – Opinia Nr 48/2011 (Indonezja). Prawa te są zagwarantowane przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), którego Indonezja jest stroną, jak również przez Konstytucję Indonezji. Grupa WGAD uznała również zatrzymanie Filepa Karmy za arbitralne, ponieważ poddano go nieuczciwemu procesowi. Artykuł 14 Paktu ICCPR gwarantuje prawo do uczciwego i publicznego wysłuchania przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd umocowany prawem.
Na władzach Indonezji ciąży zobowiązanie w ramach prawa krajowego do zapewnienia opieki medycznej wszystkim uwięzionym. Artykuł 17 indonezyjskiego Rozporządzenia Nr 32/1999 o warunkach i procedurach korzystania z praw więźnia w więzieniach zobowiązuje kierownictwo więzienia do zapewnienia odpowiedniego dostępu do leczenia. Wzorcowe Reguły Minimum postępowania z więźniami ONZ wskazują, aby więźniowie wymagający leczenia niedostępnego w więziennym szpitalu, przychodni czy izbie chorych byli przewiezieni do odpowiedniej placówki poza więzieniem w celu przeprowadzenia badań i leczenia. Reguła 24 Zbioru zasad ONZ mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia określa, że koszt takiego leczenia pokrywają służby więziennictwa.
Z uwagi na potencjalnie poważny charakter problemów zdrowotnych Filepa Karmy, Amnesty International uważa, że odmowa zapewnienia mu odpowiednich badań i leczenia może stanowić formę okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania.
Filep Karma był jednym z bohaterów Maratonu Pisania Listów w roku 2011: maraton.amnesty.org.pl/