Pokojowa Nagroda Nobla dla chińskiego obrońcy praw człowieka Liu Xiaobo

54-letni pisarz i uczony, nagrodzony za wielki wkład w walkę o obronę praw człowieka, w tej chwili odsiaduje wyrok 11 lat więzienia za -działalność wywrotową-, otrzymany w nierzetelnym procesie. Liu jest znanym krytykiem chińskiego rządu. Wielokrotnie wzywał do ochrony praw człowieka, polityczną odpowiedzialność i demokratyzację w Chinach.
-Liu Xiaobo w pełni zasługuje na Pokojowego Nobla. Mamy nadzieję, że to utrzyma w centrum uwagi walkę o elementarną wolność i rzeczywistą ochronę praw człowieka – sprawy, którym poświęcony jest Lui Xiaobo i wielu innych aktywistów w Chinach– – powiedziała Catherine Baber, zastępca dyrektora Amnesty International ds. A Azji I Pacyfiku.
Ta nagroda przyniesie rzeczywistą zmianę tylko wtedy, gdy wywoła więcej międzynarodowych nacisków na uwolnienie Liu oraz innych więźniów politycznych zamkniętych w chińskich więzieniach za korzystanie z prawa do wolności słowa-.
Liu Xiaobo jest współautorem Karty 08 – manifestu wzywającego do prawnych i politycznych reform w Chinach, które stworzyłyby system demokratyczny, respektujący prawa człowieka.
Pierwotnie Kartę 08 podpisało 10 grudnia 2008 około 300 chińskich uczonych i prawników, w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Liu został zatrzymany 8 grudnia 2008 roku. Karta została opublikowana w Internecie dzień później. Od tego czasu wielu pierwszych sygnatariuszy Karty było przesłuchiwanych I szantażowanych przez chińskie władze. W międzyczasie Kartę podpisało w Internecie kolejnych 12000 osób.
Liu Xiaobo został skazany 25 grudnia 2009 roku – po dwugodzinnym procesie, który odbył się poprzedniego dnia, i ponad roku, który upłynął od jego pierwszego zatrzymania. Jako dowód -działalności wywrotowej- podczas procesu cytowano między innymi artykuł, który Liu napisał na temat pro-demokratycznegych ruchów z lipca 1989 roku.
Amnesty International prowadziła kampanię na rzecz zwolnienia aktywistów, którzy sygnowali Kartę 08, w tym Liu Xianbin, aresztowanego w czerwcu. Kilku innych sygnatariuszów karty 08 wniosło o współdzielenie kary, którą otrzymał Liu, a grupa seniorów partii komunistycznej zakwestionowała legalność wyroku Xiabao.
Wśród tych, którzy poparli nominację Liu Xiabao do tegorocznej nagrody byli Vaclav Havel I Dalajlama – laureaci pokojowej nagrody Nobla. Vaclav Havel jest współautorem karty 77 – dokumentu z 1977 roku wzywającego do respektowania praw człowieka w Czechosłowacji, na której wzorowana była Karta 08.
Tłumaczyła Anna Bobczuk