Polityka europejska potrzebuje drastycznej zmiany w obliczu kryzysu uchodźczego

Około 2800 osób zginęło od początku tego roku na Morzu Śródziemnym. Na przestrzeni ostatnich lat, ale również przez ostatnie tygodnie Amnesty International udokumentowała setki przypadków naruszeń praw uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej na terytorium Unii Europejskiej – od tragicznej sytuacji na morzu, przez przemoc na granicach, po szokujące warunki przyjmowania uchodźców.
Unia Europejska stoi przed kluczowymi decyzjami i w obliczu największego kryzysu uchodźczego od czasów II wojny światowej. W dokumencie Unia Ochrony: program dla lepszej ochrony uchodźców w Europie Amnesty International wzywa europejskich przywódców, by:
1. Zapobiegali śmierci uchodźców i migrantów na najniebezpieczniejszych szlakach migracyjnych poprzez tworzenie bezpiecznych i legalnych dróg dotarcia do UE dla uchodźców, np. przez programy dobrowolnych przesiedleń, wizy humanitarne czy łączenie rodzin.
2. Zapewnili, że osoby docierające do granic lądowych państw UE mogły starać się o nadanie statusu uchodźcy na przejściach granicznych, by osoby szukające ochrony nie musiały podejmować przepraw przez morze.
3. Wsparli państwa znajdujące się na zewnętrznych granicach UE poprzez kryzysowy system relokacji uchodźców.
4. Zatrzymali naruszenia praw człowieka na granicach UE, w tym arbitralne i nieuzasadnione stosowanie przemocy wobec uchodźców i migrantów.
5. Zwiększyli wsparcie finansowe, techniczne i operacyjne dla krajów, przez których granice uchodźcy i migranci docierają do UE.
6. Pozwolili na wolny przepływ osób, którym nadano status uchodźcy, wewnątrz UE.
7. Zagwarantowali, że wszystkie kraje UE zachowują standardy przyjmowania uchodźców i procedowania wniosków o nadanie statusu uchodźcy.
8. Odrzucili dalsze prace nad stworzeniem tzw. listy “bezpiecznych krajów pochodzenia”, ponieważ arbitralne decyzje o odrzuceniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy na takiej podstawie będą niezgodne z międzynarodowym prawem uchodźczym.
9. Zapewnili prowadzenie, jak ma to miejsce obecnie, operacji ratowniczo-poszukiwawczych w centralnej części Morza Śródziemnego. Żadna dodatkowa operacja przeciwko przemytnikom nie powinna stanowić ryzyka dla życia i bezpieczeństwa uchodźców i migrantów.
10. Wspierali kraje tranzytowe, na drodze uchodźców do Europy, w rozwijaniu polityk azylowych zgodnych z prawami człowieka.
11. Zapewnili większą pomoc humanitarną dla krajów spoza UE, które przyjmują najwięcej uchodźców.
Amnesty International szacuje, że 1,38 mln najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo uchodźców na świecie potrzebuje przesiedlenia. Amnesty International wzywa kraje UE, by przez najbliższe dwa lata przyjęły przynajmniej 300 tysięcy uchodźców w ramach dobrowolnych przesiedleń.