Marsz Tysiąca Tóg, Warszawa

Polska: Ignorowanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE jest niebezpieczne

W odpowiedzi na dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o tym, że Polska nie zastosuje się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, które chroniłoby niezawisłość polskiego sądownictwa, Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska, powiedziała:

„Dzisiejsze orzeczenie, które w rzeczywistości pozwala Polsce ignorować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, jest naruszeniem prawa europejskiego i otwiera drogę do politycznie umotywowanych postępowań karnych oraz kolejnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce”.

„Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w zeszłym roku oraz ponownie dzisiaj, że polska Izba Dyscyplinarna musi zawiesić swoje orzekanie w sprawach przeciwko sędziom z powodu obaw o jej niezawisłość i bezstronność. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego świadczy o rażącym lekceważeniu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Obecnie sędzia Igor Tuleya, znany z walki o niezależność sądownictwa w Polsce, mierzy się z konsekwencjami odebrania mu immunitetu po tym, jak został oskarżony w upolitycznionej sprawie sądowej. Amnesty International uważa go za obrońcę praw człowieka.

„To niebezpieczne posunięcie dla ludzi w Polsce, a w szczególności dla sędziego Tuleyi, który teraz podlega ryzyku oskarżenia karnego po prostu za wykonywanie swojej pracy” – powiedziała Draginja Nadaždin.

„Komisja Europejska powinna podjąć natychmiastowe działania w celu ochrony polskiego sądownictwa. Nie może stać z boku i pozwolić polskim władzom na dalsze łamanie praw człowieka i niszczenie praworządności w UE za pośrednictwem upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego”.

Tło wydarzeń

Po szeregu ataków na niezawisłość sędziowską w Polsce Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowanie środków tymczasowych w celu zawieszenia uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego, co uczyniła m.in. 8 kwietnia 2020 r. oraz ponownie w dniu 14.07.2021 r.

W listopadzie 2020 r. Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi. Grozi mu teraz postępowanie karne, ponieważ zezwolił na nagrywanie rozprawy publicznej przez media. W Polsce jest też wielu innych sędziów, którym grozi uchylenie immunitetu przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej na stronie kampanii Wolne Sądy, Wolni Ludzie.


Zdjęcie w nagłówku: Marsz Tysiąca Tóg, protest w obronie niezawisłości sądów, Warszawa, 11 stycznia 2020, Copyright Grzegorz Żukowski