Polska: (Nie)codzienna odwaga obywatelska

Ludmiła, nauczycielka z Bolesławca, od kilkudziesięciu lat, niezależnie od obowiązujących podstaw programowych, uczy o prawach człowieka. Kolejne pokolenia jej uczniów i uczennic kończą szkołę ze świadomością wagi przyrodzonych im praw. Dla Gosi, aktywistki z Płocka, własna walka o życie wolne od przemocy dała ogromną siłę do działania na rzecz tych osób, które tej siły jeszcze w sobie szukają. Wreszcie Marcin, student z Gdańska, otwarcie sprzeciwiający się przejawom dyskryminacji na swojej uczelni.

– Iskra odwagi jest w każdym z nas. Ludmiła, Gosia i Marcin poprzez swoje działania pokazują nam, że każdy może być obrońcą praw człowieka – powiedziała Katarzyna Tekień, koordynatorka edukacji praw człowieka w Amnesty International.
Spot został wyprodukowany w ramach projektu Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi. Jego głównym celem jest zbudowanie sieci świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego posiadających motywację i kompetencje, by mobilizować swoje lokalne społeczności na rzecz świata wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy.
– Jak zbudować świat, w którym fundamentalne prawa wszystkich ludzi są faktyczne przestrzegane? Pierwszy krok to edukacja praw człowieka, drugi – mobilizacja lokalnych społeczności.
Tło
Projekt Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi jest finansowany przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu powstała publikacja Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi: Pakiet materiałów edukacji praw człowieka. Publikacja składa się z pięciu modułów tematycznych. Każdy moduł zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz część warsztatową. Ich autorzy i autorki posiadają niezwykle bogate i różnorodne doświadczenie w obszarze edukacji praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej. Różne punkty widzenia zaprezentowane w niniejszej publikacji to również różne strategie edukacji i aktywizmu, które wzbogacą pracę z młodymi ludźmi na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego świata.