Polska podpisze Konwencję o przemocy wobec kobiet jeszcze w tym roku

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział dzisiaj podczas spotkania z Amnesty International, że istnieje duża szansa na to, że Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zostanie podpisana przez Polskę jeszcze w bieżącym roku. W przyszły wtorek (4 grudnia) Rada Ministrów ma przyjąć uchwałę dotyczącą podpisania dokumentu.
– Mamy nadzieję, że Polska jeszcze w tym roku podpisze Konwencję, i że nie będzie miała zastrzeżeń co do istotnych jej zapisów – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International. – Po raz kolejny obiecano nam, że Konwencja zostanie podpisana, mam nadzieję, że tym razem nie są to płonne obietnice – dodaje Nadaždin.
– Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważny problem, któremu polskie władze powinny przeciwdziałać. Panu Ministrowi przekazaliśmy również petycję pod którą udało nam się zebrać wiele podpisów. Pokazuje to, że wiele osobom ten temat nie jest obojętny. Władze nie powinny ignorować tego ważnego głosu – uzasadnia.
Według statystyk policji w 2011 roku ponad 113 tys. osób było ofiarą przemocy w rodzinie. Większość z nich stanowiły kobiety (ponad 60%) oraz dzieci(ponad 27%).[i]
– Wiele kobiet jednak w ogólne nie zgłasza się na Policję, a regularnie pada ofiarą przemocy ze strony innego członka rodziny. W szczególności kobiety, obawiając się różnego rodzaju konsekwencji wolą milczeć – podkreśla Nadaždin. – Wyuczona bezradność, lęk przed zemstą, syndrom stresu pourazowego, to jedynie część czynników, które wpływają na to, że kobiety i ofiary przemocy w rodzinie nie szukają pomocy. Niezwykle ważne jest również uzależnienie finansowe od partnera – podkreśla Nadaždin.
Ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymusi szereg zmian w polskim prawie i polityce – Polska nie powinna zgłaszać jakiekolwiek zastrzeżeń do Konwencji Rady Europy – postuluje Nadaždin. – Na podstawie lektury wniosków wynikających z analizy zgodności prawa polskiego z Konwencją przygotowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazuje jednak, że Polska może zgłosić pewne zastrzeżenie. Amnesty International jest temu zdecydowanie przeciwna. Zastrzeżenia wpłyną negatywnie na realizację praw gwarantowanych przez Konwencję – podsumowuje Nadaždin.
Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została dotychczas podpisana przez 24 państwa, w tym m.in. przez Albanię, Ukrainę, Słowację, Maltę i Wielką Brytanię. Amnesty International od ponad roku apeluje do władz Polski o niezwłoczne podpisanie i ratyfikację tej Konwencji.


[i] Statystyki dostępne na stronie Komendy Głównej Policji: http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/944/50863/Przemoc_w_rodzinie.html