Osoba z telefonem na ulicy

Polska: Potrzeba kontroli nad służbami

Na w/w problematykę zwróciliśmy uwagę między innymi w 2013 roku, kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawiło do konsultacji społecznych następujące projekty ustaw: o Agencji Wywiadu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz o Komisji Kontroli Służb Specjalnych.
Razem z Fundacją Panoptykon i Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiliśmy swoje zastrzeżenia i uwagi, domagając się przejrzystego procesu konsultacji społecznych. Pełna przejrzystość i otwartość procesu legislacyjnego ma szczególne znaczenie w obszarze regulacji funkcjonowania służb specjalnych, które ze swojej natury ingerują w sferę praw i wolności jednostki.
Kwestia demokratycznej i skutecznej kontroli nad działaniami służb oraz przejrzystość procesu legislacyjnego nadal stanowią szczególne wyzwanie w kontekście tworzenia nowej ustawy antyterrorystycznej.  10 maja 2016 roku Rada Ministrów wydała pozytywną opinię na temat projektu nowej ustawy antyterrorystycznej. Wkrótce trafi ona do Sejmu i prawdopodobnie zostanie szybko uchwalona bez pogłębionej debaty i uwzględnienie krytycznych głosów ekspertów, ponieważ rząd chce wprowadzić nowe prawo do 1 czerwca.