Polska pozwana za odmowę przyjęcia uchodźców

„Decyzja Komisji Europejskiej o skierowaniu skargi przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom do Trybunału Sprawiedliwości UE to ważny sygnał – nie tylko dla rządu Polski, ale również dla całego społeczeństwa Unii Europejskiej”,  powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska.
„Amnesty International traktuje dzisiejszą decyzję Komisji Europejskiej za wyraz powagi z jaką Unia Europejska podchodzi do zobowiązań państw członkowskich  w sprawie relokacji uchodźców.”
26 września br. minął dwuletni  termin wyznaczony krajom członkowskim UE do przyjmowania osób zakwalifikowanych do programu relokacji osób z Grecji i Włoch. Plan relokacji  stanowił szansę dla tysięcy osób na odbudowanie życia w bezpieczeństwie,  po przetrwaniu wojny i prześladowań oraz niebezpiecznej drogi do Europy. Jednak większość krajów poniosła porażkę w wypełnieniu swoich zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Dzisiejszą decyzją Komisja Europejska pokazuje, że program relokacji, to nie tylko deklaracja, a prawny obowiązek krajów, które chcą być częścią Unii Europejskiej,

dodała Draginja Nadazdin.
Amnesty International wielokrotnie wzywała do zintensyfikowania działań krajów członkowskich UE  w celu wypełnienia zobowiązań w ramach planu relokacji oraz do przyjęcia uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej poprzez inne dostępne możliwości, w tym wizy pracownicze oraz szybki dostęp do procedur łączenia rodzin.

Zdjęcie: demonstracja przed KPRM w Warszawie w dniu zakończenia terminu przyjmowania uchodźców w ramach relokacji UE, 26 września 2017. Fot. Grzegorz Żukowski