Strajk kobiet, protest przeciwko planom wypowiedzenia Konwencji antyprzemocowej

Polska: Rada Europy potępia porażkę w walce z przemocą wobec kobiet

Po dzisiejszej publikacji nowego, krytykującego raportu Rady Europy, w którym stwierdzono, iż Polska nie jest w stanie odpowiednio zwalczać i zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt, kampanierka Amnesty International na rzecz praw kobiet w Europie, Monica Costa Riba oświadczyła:

Ten raport potwierdza to, co kobiety i dziewczęta w Polsce wiedzą, aż za dobrze: głęboko mizoginiczne postawy rządu narażają je na codzienne ryzyko przemocy, a zagrożenia, z którymi się mierzą są coraz poważniejsze.

“Brak odpowiedniej ochrony dla osób doświadczających przemocy w połączeniu z przestarzałym prawem oraz kulturą obwiniania ofiar i bezkarności tworzą łatwopalną mieszankę. Zamiast zająć się tymi palącymi problemami poprzez działania takie, jak przyjęcie definicji gwałtu opartej na zgodzie, działania polskich ustawodawców grożą, że kraj stanie się jeszcze mniej bezpieczny dla kobiet i dziewcząt” – dodała Monica Costa Riba.

Najwyższy czas, aby chronić osoby doświadczające przemocy i uznać, że seks bez zgody jest gwałtem. Będziemy monitorować, czy tym razem rząd zastosuje się do rekomendacji i podejmie zdecydowane działania w celu pełnego wdrożenia Konwencji.

Mikołaj Czerwiński, koordynator ds. równego traktowania w Amnesty Polska

Nowy rozdział praw kobiet w Polsce będzie możliwy wtedy, gdy zostaną odrzucone wszelkie próby osłabienia zapisów Konwencji, w tym zastąpienia jej ustawą o “prawach rodziny”, która ogranicza równość płci i prawa osób LGBTI.

Kontekst

Nowy raport został opracowany przez Grupę Ekspertów ds. Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO), która monitoruje wdrażanie Konwencji Stambulskiej Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. GREVIO wezwało Polskę m.in. do zreformowania wszystkich przestępstw seksualnych w Kodeksie karnym, aby „w pełni włączyć pojęcie dobrowolnej zgody i zapewnić odpowiednie sankcje za wszystkie akty seksualne bez zgody”.

W raporcie podkreślono również trudności, z jakimi mierzą się kobiety w Polsce, które starają się przerwać ciążę w wyniku gwałtu, mimo że to przestępstwo jest w Polsce podstawą prawną do legalnego wykonania aborcji. Kobiety nadal napotykają również różnego rodzaju przeszkody, w tym w uzyskaniu zaświadczenia od prokuratora o podejrzeniu, że ciąża nastąpiła w wyniku przestępstwa oraz trudności w dostępie do informacji i skierowaniu do służb medycznych wykonujących legalną aborcję. Te i inne kwestie, które utrudniają dostęp kobiet do aborcji po gwałtach w Polsce, muszą zostać rozwiązane, aby zagwarantować im usługi, których potrzebują i do których mają prawo.

W raporcie przedłożonym GREVIO w 2020 roku, Amnesty International alarmowała o braku zgodności prawa krajowego z Konwencją Stambulską, skupiając się w szczególności na definicjach przemocy i gwałtu w polskim prawie oraz braku ochrony ofiar, w tym brak zakazu zbliżania dla sprawców przemocy domowej.


Zdjęcie w nagłówku: Demonstracja Strajku Kobiet przeciwko planom rządu wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej Rady Europy, 24 lipca 2021. Copyright: Grzegorz Żukowski

Wezwij Ministra Sprawiedliwości do zmiany definicji gwałtu tak, by seks bez zgody uznawany był za gwałt. PODPISZ PETYCJĘ!

TAK to miłość!

Wezwij Ministra Sprawiedliwości do zmiany definicji gwałtu tak, by seks bez zgody uznawany był za gwałt