Polska: Rząd musi szanować zasady praworządności

– Przesłanie ze strony UE jest jasne – szacunek dla rządów prawa albo poważne sankcje. Te reformy poważnie zaszkodziłyby niezależności sądownictwa i silnie podważyłby prawo do rzetelnego procesu w Polsce, jako niezgodne ze standardami europejskimi i Konstytucją RP.
– Rządowy zamach na system wymiaru sprawiedliwości wymaga wyjątkowej reakcji ze strony UE. KE musi być przygotowana by wcielić swoje słowa w życie i uruchomić Artykuł 7, jeśli te alarmujące reformy wejdą w życie.
– Komisyjne postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa jasno wskazuje na powagę sytuacji i niebezpieczny kierunek, który obrała Polska. Rząd musi zastosować się jak najszybciej do rekomendacji Komisji i musi zapewnić, by wszelkie reformy sądownictwa odbywały się w zgodzie z prawem międzynarodowym w zakresie praw człowieka.