Polska: Zmiany zagrażające prawu do sądu muszą zostać powstrzymane

Amnesty International wzywa Prezydenta do zawetowania zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów powszechnych. W tym celu uruchomiono międzynarodową Pilną Akcję. Zachęcamy do wysyłania listów i apeli.
Tło:
Polski Parlament przyjął zmiany do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy o ustroju sądów powszechnych, które zwiększają kontrolę rządu nad sądownictwem, zagrażając jego niezależności i stawiając pod znakiem zapytania prawo do bezstronnego sądu. Poprawki, po przyjęciu 15 lipca przez Senat, czekają teraz na podpis Prezydenta Polski. Może się to stać w każdej chwili. Wkrótce po tym wejdą w życie.
Kolejna nowelizacja dotycząca ustawy o Sądzie Najwyższym trafiła dziś pod obrady niższej izby Parlamentu (Sejmu). Wywołuje ona poważne obawy jako próba poddania sądownictwa kontroli politycznej. Ten projekt jest w tej chwili w trakcie pierwszego czytania.
Wszystkie nowelizacje podważają prawo do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu gwarantowanego w Artykule 45 Konstytucji RP oraz w Artykułach 6 i 13 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Artykułach 2 ust. 3 i 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), do których przestrzegania Polska zobowiązana jest jako państwo strona tych umów. Poprawki te są również niezgodne z Artykułem 45 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zdjęcie: Grzegorz Żukowski, Amnesty International