Lista dokumentów do pobrania

Protokół posiedzenia Zarządu, 20 LISTOPADA 2022


UCHWAŁA: DNI WOLNE


UCHWAŁA: DOFINANSOWANIE PAKIETÓW MEDYCZNYCH


UCHWAŁA: GRUPY SZKOLNE


UCHWAŁA: ROZWIĄZANIE GRUPY LOKALNEJ


UCHWAŁA: NOWI CZŁONKOWIE


Protokół posiedzenia Zarządu, 17 WRZEŚNIA 2022


UCHWAŁA: GRUPY SZKOLNE, 17 WRZEŚNIA 2022


UCHWAŁA: NOWI CZŁONKOWIE, 17 WRZEŚNIA 2022


RAPORT MERYTORYCZNY 2021


SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2021


Instrukcja logowania do systemu VMS Amnesty International Polska


Program Walnego Zgromadzenia 2022 – Gdańsk


Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia 2022


UCHWAŁA: podział zadań w zarządzie, maj 2022


Sprawozdanie Zarządu z działań 2021-22


Walne Zgromadzenie 2022: Kandydaci


Opinia Komisji Rewizyjnej nt. kandydatur, Walne Zgromadzenie 2022


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań w ramach kadencji 2021-22


Sprawozdanie Biegłego Niezależnego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego AI 2021


Protokół posiedzenia ZarzĄdu, 12 MAJA 2022


Uchwała: członkostwo honorowe


Regulamin nadawania członkostwa honorowego


Uchwała: nowi członkowie zwolnieni ze składek


Uchwała: Polityka wynagradzania


Polityka wynagradzania Stowarzyszenia Amnesty International


Uchwała nr 01042022 o nowych osobach członkowskich w zarządzie


Protokół posiedzenia Zarządu, 23 stycznia 2022


Agenda spotkania zarządu, 23 stycznia 2022


Protokół posiedzenia Zarządu, 25 lipca 2021


Uchwała: termin kandydatur, Walne Zgromadzenie 2021


Raport Merytoryczny Amnesty International 2020


Strategia krajowa 2021-2023


Strategia krajowa 2021-2023, SKRÓT


Sprawozdanie finansowe 2020


Uchwała KR I/21


Uchwała KR II/21


Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta 2020


Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta 2020 ENG


Sprawozdanie Zarządu 2020-2021


Program Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków Stowarzyszenia Amnesty International 2021


Opinia Komisji Rewizyjnej