Walne Zgromadzenie to najważniejszy organ Amnesty International – stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Umownie można nazwać je władzą uchwałodawczą. Tworzą je wszyscy członkowie i członkinie AI, którzy zbierają się w określonym miejscu i czasie, aby w drodze głosowania podjąć decyzje dotyczące bieżących spraw Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie 2022, obrady w ECS w Gdańsku

Walne Zgromadzenie 2022

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem Denisa Krywoszejewa z Zespołu Kryzysowego Amnesty International na temat dokumentowania zbrodni wojennych w Ukrainie. Członkostwo przyjęło raport merytoryczny i finansowy, udzieliło absolutorium Zarządowi, a także wybrało nowe członkinie Zarządu. Są to Iga Borowiecka-Grzywacz, Agnieszka Gałka oraz Dorota Łyszkowska (skarbniczka). Nowy Zarząd na kolejną kadencję prezesa wybrał Macieja Czaplińskiego, a sekretarzem pozostał Michał Kurpiński.

Anna Kulikowska, wicedyrektorka Stowarzyszenia, opowiedziała o działaniach Amnesty Polska w ubiegłym roku, a Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka, mówiła o planach na rok 2022. Ważnym punktem obrad była inauguracja członkostwa honorowego, które zostało przyznane dr. hab. Adamowi Bodnarowi, dr Marzannie Pogorzelskiej oraz Katarzynie Zillmann. Po obradach udałyśmy się i udaliśmy się na Marsz Równości, a część osób uczestniczyła w warsztacie online “Nie daj się zmanipulować. Weryfikacja informacji i fake newsów w sieci” prowadzonym przez dr hab. Daniela Midera.

Kto może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu?

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje każdemu członkowi i każdej członkini Amnesty International. Każda z osób może oddać jeden głos. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również zaproszeni goście i eksperci, którym przysługuje głos o charakterze doradczym.

Kiedy odbywa się Walne Zgromadzenie?

Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej raz w roku, zwykle w maju lub czerwcu. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zwołać obrady w dodatkowym terminie, musisz uzyskać poparcie co najmniej 100 członków i członkiń Stowarzyszenia, a następnie wystąpić z wnioskiem o zwołanie obrad do Zarządu.

Obrady Walnego Zgromadzenia zazwyczaj dotyczą:

  • uchwalania ogólnego planu działania i projektu budżetu Stowarzyszenia;
  • uchwalania zmian w Statucie;
  • wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • rozpatrywania skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
  • zajmowania stanowiska w istotnych sprawach Stowarzyszenia.

Osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu podejmują uchwały najczęściej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek co najmniej 10 członków i członkiń można zmienić formę głosowania na głosowanie tajne. Warto również pamiętać, że ważne dla Stowarzyszenia decyzje, np. zmiana Statutu, wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Chcesz wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, ale nie wiesz, kiedy i gdzie odbędą się następne obrady? Spokojnie, o czasie i miejscu każdego zgromadzenia poinformujemy Cię odpowiednio wcześniej drogą mailową – w przypadku corocznych obrad co najmniej miesiąc przed planowanym terminem.