Poznaj wartość wolontariatu podczas Maratonu Pisania Listów Amnesty International

Maraton Pisania Listów jest projektem globalnym realizowanym w ponad 50 krajach na różnych kontynentach służy promocji wolontariatu oraz zaangażowaniu społeczeństwa w obronę osób, których prawa zostały złamane.
Beneficjentami projektu są organizatorki i organizatorzy Maratonu Pisania Listów w regionach. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa dwudniowe szkolenia, w Warszawie w listopadzie 2011, przeznaczone dla koordynatorek/koordynatorów oraz aktywistek/aktywistów. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących między innymi: organizacji Maratonu Pisania Listów, formalnych aspektów organizowania zgromadzenia, współpracy z grupą oraz komunikacji z mediami. Przeszkolone osoby będą przygotowywały i przeprowadzały szkolenia regionalne. Całość projektu zostanie zakończona Maratonem Pisania Listów.
Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej autorów. Treści prezentowane w publikacji nie są tożsame z oficjalnym stanowiskiem instytucji Unii Europejskiej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej