Praca – Asystent / Asystentka Biura.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • Podejmowanie działań w zakresie pierwszego kontaktu z osobami zwracającymi się do Biura;
 • Zaopatrzenie Biura Stowarzyszenia w materiały biurowe, wizytówki, etc.;
 • Załatwianie spraw związanych z eksploatacją sprzętu biurowego i programów komputerowych;
 • Obsługa techniczna w zakresie przygotowań i przebiegu Walnego Zgromadzenia i innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenia;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy biura;
 • Pośrednictwo między administratorem poczty i zainteresowanymi osobami (pracownicy, stażyści, woluntariusze, członkowie) w zakresie zakładania kont pocztowych, dopisywaniem do list dyskusyjnych, etc.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie;
 • bardzo dobra znajomość programów obsługi poczty elektronicznej, edytora tekstu, programu Excel oraz Internetu;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • co najmniej średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 • wiedza na temat praw człowieka i mechanizmów ich ochrony;
 • zainteresowanie problematyką organizacji pozarządowych.

Zatrudnionej osobie oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pół etatu;
pracę w młodym, dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów;
zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie.
 
Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu (w języku polskim) oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) o tytule -Asystent / Asystentka Biura- na adres [email protected] do 21 listopada 2008 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).
Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].

Tematy