Proces Karadžicia szansą na sprawiedliwość dla ofiar wojny w Bośni

Karadžić, były Prezydent Republiki Serbskiej, został aresztowany 22 lipca 2008 r., ponad 12 lat po postawieniu go w stan oskarżenia za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne w byłej Jugosławii w latach 90-tych.
-Proces Karadžicia będzie najważniejszym sprawdzianem dla Trybunału ds. Zbrodni w byłej Jugosławii. Rzetelne przeprowadzenie procesu Karadžicia jest kluczową szansą na uwiarygodnienie prac Trybunału- – powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
Proces Karadžicia przed Międzynarodowym Trybunałem do spraw Zbrodni w byłej Jugosławii w Hadze, został odroczony w poniedziałek, po tym jak Karadžić był nieobecny na pierwszym przesłuchaniu.
-Międzynarodowy Trybunał powinien dostać wystarczająco dużo czasu i środków, aby dokończyć swoje ważne zadania, takie jak procesy Ratko Mladicia i Gorana Hadžicia. Dokończenie tych procesów jest niezwykle istotne z uwagi na zobowiązania wobec ofiar konfliktu.- powiedziała Nicola Duckwort, Dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Centralnej Amnesty International.
Ratko Mladić i Goran Hadžić są obaj oskarżeni o zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Postawiono im również inne zarzuty związane z konfliktem w byłej Jugosławii.
Zbrodniarzy wojennych nie powinien chronić immunitet. Radovan Karadžić uważa, że podczas negocjacji pokojowych uzyskał zapewnienie o takim immunitecie.
Radovan Karadžić jest oskarżony o :

  • Ludobójstwo – w czasie prześladowania bośniackich Muzułmanów i bośniackich Chorwatów w Bośni i Hercegowinie w 1992 roku i w Srebrenicy w lipcu 1995 roku.
  • Zbrodnię przeciwko ludzkości włączając w to: prześladowania, morderstwa, deportacje, eksterminacje.
  • Łamanie zwyczajów prawa wojennego, włączając w to branie zakładników i akty terroru wobec ludności cywilnej.

Amnesty International wzywa po raz kolejny do współdziałania Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w byłej Jugosławii z krajowym sądownictwem tak, aby postawić przed wymiarem sprawiedliwości również dziesiątki tysięcy innych osób, które współuczestniczyły w popełnianiu podobnych wykroczeń. Działanie Trybunału ds. byłej Jugosławii nie powinno być jedynym, aby wymierzyć sprawiedliwość podejrzanym o te zbrodnie.
Społeczność międzynarodowa ma obowiązek, aby zrobić wszystko, by prawo do prawdy i zadośćuczynienia zostały zrealizowane. Jeśli tak się nie stanie, to wymierzenie sprawiedliwości w byłej Jugosławii może stać się zadaniem niewykonalnym, zaś za brak wykonania tego zadania będą płacić tysiące ofiar tychże zbrodni.