Przełomowa rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie globalnego moratorium na egzekucje

-Ta historyczna rezolucja jest ogromnym krokiem w kierunku zniesienia kary śmierci-
Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International
Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ wezwał do wprowadzenia światowego moratorium na egzekucje. Zgromadzenie Ogólne ma poprzeć tę decyzję na sesji plenarnej w grudniu.
Przełom polega na wyraźnym uznaniu narastającego trendu w kierunku całkowitego zniesienia kary śmierci na całym świecie. Inicjatywa ta jest ważnym wkładem w uwolnienie świata od kary śmierci – wizji powstałej na Zgromadzeniu Ogólnym trzy dekady temu.
Rezolucja ta odgrywa poważną rolę moralną i polityczną, mimo że nie jest ona prawnie wiążąca dla państw.
Rezolucja ONZ została przedłożona wspólnie przez 87 państw. Wyniki głosowania:
99 głosów – za
52 głosów – przeciw
33 – wstrzymało się od głosu
Ustanowienie moratorium na egzekucje jest ważnym narzędziem nakłaniającym państwa, które wciąż stosują karę śmierci, do rozpoczęcia ogólnokrajowej debaty oraz do zrewidowania przepisów prawnych regulujących kwestię kary śmierci. Jeśli przepisy dopuszczające stosowanie kary śmierci zostaną poddane rewizji, państwa będą zmuszone uznać, że zaprzestanie egzekucji jest jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich przypadkach bez wyjątków. Kara śmierci jest ostatecznym zaprzeczeniem praw człowieka. Jest aktem zabójstwa dokonanym przez państwo w imię sprawiedliwości. Jest zabójstwem dokonanym z premedytacja i zimną krwią. Kara śmierci łamie prawo do życia proklamowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i stanowi karę okrutną, nieludzką i poniżającą.
Sto trzydzieści trzy państwa zniosły karę śmierci w prawie lub nie stosują jej w praktyce. Tylko 25 państw wykonywało egzekucje w 2006 r. 91% wszystkich znanych egzekucji w tym roku miało miejsce w Chinach, Iranie, Iraku, Pakistanie, Sudanie i USA. Statystyki Amnesty International wykazują tez ogólny spadek liczby egzekucji w 2006 r. – odnotowano 1591 egzekucji, w porównaniu do 2148 w 2005 r.
Amnesty International wzywa wszystkie kraje do uchwalenia moratorium na egzekucje, gdy tylko Zgromadzenie Ogólne zatwierdzi tę rezolucję na sesji plenarnej.

Więcej informacji:

Strona AI Polska na temat kary śmierci
Strona międzynarodowa AI na temat kary śmierci