Przed spotkaniem UE-Chiny

(Bruksela, 30 stycznia) Tworzenie nowych relacji z Chinami powinno łączyć się z zajęciem się z nową energią kwestią praw człowieka – mówi Amnesty International, kiedy przewodniczący Komisji Europejskiej spotyka się z premierem Chin.
W liście adresowanym do przewodniczącego Barroso (dostępnym na www.amnesty-eu.org) Amnesty International wyraziła poparcie dla silnych relacji miedzy Unią a Chinami i potwierdziła, że do spotkania dochodzi w ważnym dla tych relacji momencie. Jest to pierwsze spotkanie wysokiego szczebla, odkąd Chiny odwołały szczyt Unia-Chiny w grudniu.
-Decyzja Chin, aby odwołać szczyt UE-Chiny była wielką hańbą, ale nie powinno to wpływać na sposób, w jaki Unia będzie traktowała Chiny w przyszłości. Przede wszystkim, nie powinno to przeszkodzić w budowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i przez to umożliwiających szczerą rozmowę o prawach człowieka- – mówi Nicolas Beger dyrektor biura Amnesty International przy Unii Europejskiej. -Relacja sprowadzająca się tylko do pochwał nie znaczyłaby wiele- – dodał Beger.
Obie strony są kluczowymi graczami społeczności międzynarodowej, co dla obu stron wiąże się powinnościami. Utrzymujące się pogwałcenia wolności wypowiedzi w Chinach to jeden z tematów, o których Unia Europejska powinna głośno mówić. W ostatnich miesiącach ruch na rzecz reform politycznych i praw człowieka stał się coraz bardziej widoczny. Wielu znanych profesorów i działaczy było przesłuchiwanych i zastraszanych za wzięcie udziału w ruchu -Karta 08-. Amnesty International wezwała Unię Europejską do domagania się zwolnienia Liu Xiaobo, sygnatariusza karty 08, obecnie przetrzymywanego w areszcie domowym.
Kilka tygodni temu Amnesty dowiedziała się również, że dostęp do strony organizacji został ponownie zablokowany dla internautów z Chin.