Przemoc wobec kobiet to problem, ale rząd wciąż się zastanawia

Według statystyk policji w 2011 roku ponad 113 tys. osób było ofiarą przemocy w rodzinie. Większość z nich stanowiły kobiety (ponad 60%) oraz dzieci (ponad 27%). – Wiele kobiet jednak w ogólne nie zgłasza się na policję, a regularnie pada ofiarą przemocy ze strony innego członka rodziny. W szczególności kobiety, obawiając się różnego rodzaju konsekwencji, wolą milczeć. – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska
– Wyuczona bezradność, lęk przed zemstą, syndrom stresu pourazowego, to jedynie część czynników, które wpływają na to, że kobiety i ofiary przemocy w rodzinie nie szukają pomocy. Niezwykle ważne jest również uzależnienie finansowe od partnera.
25 listopada to światowy dzień przeciwko przemocy ze względu na płeć, który rozpoczyna 16-dniową akcję przeciwko przemocy wobec kobiet. – W tym dniu Amnesty International po raz kolejny apeluje do polskiego rządu o niezwłoczne podpisanie Konwencji. – mówi Nadaždin – Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważny problem, któremu polskie władze powinny przeciwdziałać. Konwencja da im dodatkowe narzędzia, dzięki którym będzie można zapewnić ofiarom lepszą ochronę i pomoc. – podkreśla Nadaždin.
Ratyfikacja Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wymusi szereg zmian w polskim prawie i polityce. Wprowadzone zostaną zatem rozwiązania prawne dotyczące przemocy ekonomicznej, które obecna definicja przemocy w rodzinie nie obejmuje. Ważnym elementem będzie również wsparcie dla ofiar przemocy domowej poprzez zapewnienie świadczeń oraz pomoc mieszkaniową. W ocenie Amnesty International potrzebne jest również zwiększanie świadomości na temat przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Konwencja zobowiązuje państwa-strony do prowadzenia takiego rodzaju działań.
Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została dotychczas podpisana przez 24 państwa, w tym m.in. przez Albanię, Ukrainę, Słowację, Maltę i Wielką Brytanię. Amnesty International od ponad roku apeluje do władz Polski o niezwłoczne podpisanie i ratyfikację Konwencji.
Zachęcamy do podpisania się pod petycją do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.