Rada Bezpieczeństwa ONZ: syryjskie głosowanie nie może stać się kolejną zmarnowaną szansą

Głównym celem rezolucji jest międzynarodowa odpowiedź na użycie w Syrii 21 sierpnia broni chemicznej. Jednak organizacja podkreśla, że członkowie Rady Bezpieczeństwa muszą podjąć skuteczne środki w celu zakończenia powszechnych naruszeń, które są popełniane w Syrii. Muszą także zapewnić odpowiedzialność i sprawiedliwość dla ofiar oraz poprawić dostęp do pomocy humanitarnej Syryjczyków.
– Trzeba wykorzystać szansę, jaką daje ta rezolucja. Ponad dwa lata po rozpoczęciu syryjskiego konfliktu, ofiary zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości muszą wreszcie dostrzec poważne zaangażowanie graczy międzynarodowych na rzecz sprawiedliwości i odpowiedzialności – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
– Obecna krótkowzroczna rezolucja nie dostrzega najważniejszej sprawy: konieczności ochrony ofiar ataków chemicznych – i ponosi fiasko, jeśli chodzi o zapobieganie masowym naruszeniom i pomocy milionom osób zmuszonych przez konflikt do wysiedlenia. Pilnie potrzebne są dalsze zabiegi dyplomatyczne w celu znalezienia międzynarodowej odpowiedzi na cały konflikt.
– Sam fakt, że członkowie Rady Bezpieczeństwa zgodzili się co do tego, że użycie broni chemicznej było zbrodnią rodzi pytanie, dlaczego nie odeślą tej sprawy do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wątpliwość co do sprawcy nie jest powodem, by blokować skierowanie postępowania pod jurysdykcję MTK. Powinno ono nastąpić niezwłocznie.
Amnesty International wzywa Radę Bezpieczeństwa ONZ do zwiększenia swego zaangażowania w konflikt syryjski poprzez:

  • Wpuszczenie przez syryjski rząd uznanej przez ONZ Komisji Śledczej i umożliwienie jej zbadania wszystkich naruszeń praw człowieka, w tym zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione przez wszystkie strony konfliktu.
  • Skierowanie sprawy Syrii do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu zapewnienia, że wszystkie strony odpowiedzą za domniemane zbrodnie na mocy prawa międzynarodowego.
  • Syryjski rząd i grupy zbrojne opozycji umożliwią organizacjom humanitarnym swobodny i bezwarunkowy dostęp do pomocy dla ludności cywilnej. W przypadku syryjskiego rządu, w celu zapewnienia skuteczności, dotyczy to także pomocy transgranicznej.