Rosyjski żołnierz stoi na straży przed drugim reaktorem Zaporoskiej Elektrowni Jądowej w Enerhodarze, 1 maja 2022. Rosyjski żołnierz stoi na straży przed drugim reaktorem Zaporoskiej Elektrowni Jądowej w Enerhodarze, 1 maja 2022. Copyright: ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images.

Rada Bezpieczeństwa ONZ musi priorytetowo zająć się odpowiedzialnością Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Rada Bezpieczeństwa ONZ, na zaplanowanej na dziś sesji, powinna skupić się na temacie ochrony ludności cywilnej i odpowiedzialności za serię zbrodni wojennych popełnionych przez siły rosyjskie oraz stanowczo wezwać do zakończenia agresji Rosji na Ukrainę.

Rosja złożyła wniosek o zwołanie sesji Rady Bezpieczeństwa poświęconej rosnącym zagrożeniom związanym z militaryzacją elektrowni atomowej w Zaporożu na południu Ukrainy. Sekretarz Generalny ONZ ostrzegł, że jakiekolwiek uszkodzenie tej lub innych elektrowni atomowych może spowodować „katastrofalne” skutki w bezpośrednim sąsiedztwie i daleko poza nim.

“Doniesienia, które otrzymujemy bezpośrednio z Enerhodaru, miasta sąsiadującego z elektrownią atomową, mówią o tragicznym w skutkach wpływie rosyjskiej militaryzacji elektrowni i okolicznych terenów na ludność cywilną. Amnesty International bada obecnie te niepokojące informacje i wzywa Radę Bezpieczeństwa do podobnych działań” – mówi Anna Błaszczak-Banasiak , dyrektorka Amnesty International Polska.

„Rada musi także uwzględnić w toku obrad kwestię odpowiedzialności Rosji za szeroki zakres rażących naruszeń w dotychczasowym konflikcie”.

“Kluczową kwestią dla Rady Bezpieczeństwa jest i powinno teraz być bezpośrednie zagrożenie, jakie stwarza militaryzacja elektrowni atomowej w Zaporożu. Wydaje się, że militaryzacja jest częścią szerszej strategii rosyjskich sił, wymierzonej przeciwko ludności cywilnej i narażającej miliony ludzi na ogromne niebezpieczeństwo. Powinniśmy jednak nadal skupiać uwagę na dotychczasowych bulwersujących działaniach Rosji i na fakcie, że podczas półrocznej agresji na Ukrainę rosyjskie siły zbrojne naraziły na niebezpieczeństwo i zabiły wielu cywilów. Nie powinniśmy pozwolić władzom Rosji na uniknięcie odpowiedzialności”.

Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, Amnesty International udokumentowała i informowała o licznych naruszeniach ze strony sił rosyjskich, w tym o atakach bez rozróżniania celu, użyciu zakazanej amunicji kasetowej i pozasądowych egzekucjach. Wiele z działań stanowi zbrodnie wojenne, które Rada Bezpieczeństwa musi potępić i utorować drogę do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Jednoznacznym priorytetem Rady Bezpieczeństwa ONZ – w odniesieniu nie tylko do Zaporoża, ale do całego konfliktu – musi być zapewnienie ochrony ludności cywilnej.

Anna Błaszczak-Banasiak

Tło/Kontekst

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Amnesty International spędziła wiele miesięcy na terenie, dokumentując rosyjskie naruszenia i zbrodnie wojenne. Organizacja opublikowała kilkanaście komunikatów prasowych, briefingów i raportów potępiających te działania i wzywających do odpowiedzialności. Organizacja wezwała również siły ukraińskie do podjęcia dodatkowych kroków w celu ochrony ludności cywilnej oraz – jak w przypadku wszystkich konfliktów zbrojnych – wzywa wszystkie strony do priorytetowego traktowania ochrony ludności cywilnej i przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.


Rosyjski żołnierz stoi na straży przed drugim reaktorem Zaporoskiej Elektrowni Jądowej w Enerhodarze, 1 maja 2022. Copyright: ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images.

Zobacz więcej informacji na temat inwazji Rosji na Ukrainę na stronie Solidarni z Ukrainą>>>

Stale uzupełniana dokumentacja Amnesty International nt. naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych w czasie wojny w Ukrainie dostępna na stronie amnesty.org.