Raport AI: Działalność kopalni boksytu w Orisie (Indie) bez poszanowania praw człowieka.

Raport Amnesty International -Nie podkopujcie naszej egzystencji: Kopalnia boksytu oraz rafineria niszczą życie w Indiach- (Don-t Mine Us out of Existence: Bauxite Mine and Refinery Devastate Lives in India), pokazuje jak działalność prowadzona przez brytyjska spółkę Vedanta Resources w Orisie powoduje zanieczyszczenie powietrza i wody. Rezultatem tych działań jest nie tylko brak dostępu do wody ale również zagrożenia zdrowia mieszkających tam osób.)

-Ludzie mieszkają w cieniu ogromnej rafinerii, oddychają zanieczyszczonym powietrzem obawiając się zarazem wykorzystania do picia lub kąpieli wody płynącej w tamtejszej rzece, która jest głównym źródłem wody w regionie,- powiedział naukowiec Amnesty International w Azji Południowej Ramesh Gopalakrishnan. -Szokującym jest fakt, iż osoby które są w największym stopniu dotknięte tym projektem, są zarazem osobami, które otrzymały najmniej informacji.-
Społeczności tubylcze, dalici, kobiety oraz inne zmarginalizowane grupy społeczne zamieszkujące tą odległą i odosobnioną część Orissy, w której znajduję się rafineria, powiedziały Amnesty International, iż władze informując ich o projekcie rozbudowy rafinerii, powiedziały, iż projekt ten zamieni region w nowy Bombaj lub Dubaj.
Stanowy Zarząd Kontroli Zanieczyszczenia w Orisa udokumentował zanieczyszczenie powietrza i wody wynikające z działalności rafinerii aluminium w Lanjigarh (Orisa). Amnesty International stwierdziła, iż taki poziom zanieczyszczenia odbiera dostęp do czystej wody oraz zagraża zdrowiu osób zamieszkujących tamtejszy obszar, aczkolwiek monitorowanie stanu zdrowia nie zostało jeszcze przeprowadzone.
-Kiedyś kąpaliśmy się w tutejszej rzece a teraz boję się zabierać tam swoje dzieci. Moi dwaj synów nabawili się wysypki i pęcherzy,- powiedziała Amnesty International jedna z kobiet mieszkających na tamtejszym terenie. Organizacja odnotowała wiele podobnych sprawozdań od ludzi zamieszkujących okolice rafinerii.
Rząd rozważa propozycję sześciokrotnego powiększenia rafinerii pomimo wielu zastrzeżeń oraz wrażliwości ekologicznej na jaką narażona jest okolica rafinerii wraz z pobliskimi rzekami i wsiami. Ani indyjskie władze ani Vedanta nie podzieliły się informacją na temat zakresu prawdopodobnego zanieczyszczenia oraz jego wpływu na ludność lokalną.
Korporacja Górnicza w Orisa wraz kolejną spółką należącą do Vedanta Resources planują wykop boksytu w pobliżu wzgórz Niyamigiri. Projekt kopalni zagraża życiu ośmiotysięcznej społeczności Dongria Kondh, która znajduje się pod silną ochroną i od wieków zamieszkującej wzgórza Niyamgiri. Owe wzgórza są uznawane przez Dongria Kondh za miejsca święte, które są niezbędne do ich życia, kultury oraz gospodarki.
Jedna z osób należących do etnicznej grupy Dongria Kondh powiedziała Amnesty International -Widzieliśmy co stało się z innymi społecznościami tubylczymi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia od lat należących do nich ziem. Stracili wszystko.-
-Mieszkańcy Orisy są jednymi z najbiedniejszych ludzi w Indiach, a ich zdrowie jest ciągle narażone na niebezpieczeństwo wynikające z zanieczyszczenia z pobliskiej rafinerii. Głosy tych mieszkańców są ciągle ignorowane przez Vedanta Resources, jej firmy partnerskie oraz rząd w Orisie. Brak odpowiedniej ilość konsultacji z miejscową ludnością, rozmów o przyszłych zmianach na tym terenie, a to właśnie te zmiany dotyczą życia i przyszłości tych osób,- powiedział Ramesh Gopalakrishnan.
Amnesty International nawołuję rząd indyjski oraz Vedanta Resources do wstrzymania rozbudowy rafinerii oraz prac górniczych do czasu, gdy rozwiązania zaistniałych problemów. Amnesty International zarazem nawołuję do pełnej konsultacji z ludnością, która zamieszkuje tamte tereny oraz stworzenia przez władze indyjskie procesu, który doprowadzi do porozumienia ze społecznością Dongria Kondh.
Wezwij władze Indii do zapewnienia ochrony dla społeczności Dongria Kondh:
http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/stop-mining-and-refinery-projects-devastating-communities-india
Dodatkowe informacje:
Rafineria tlenku glinu w Lanjigarh jest prowadzona przez Vedanta Aluminium Ltd. Vedanta Resources jest właścicielem 70% Vedanta Aluminium. Właścicielem 29,5% jest Sterlite India Ltd. Vedanta Resources jest w 59.9 % właścicielem Sterlite India i posiada kontrolę nad zarządzaniem firmą.
Projekt górniczy ma być prowadzony przez spółkę joint venture pod nazwą South-West Orissa Bauxite Mining Corporation, w skład której wchodzi Sterlite India (74%) oraz będącą własnością stanu Orrisa Mining Corporation (25%).
Dongria Kondh należą do grupy zwanej adivasi (społeczność tubylcza), którzy zostali uznani przez Indyjski Sąd Najwyższy za grupę -zagrożoną-.
Zgodnie z Prawem międzynarodowym indyjski rząd jest zobligowany do przestrzegania, ochrony i realizacji praw człowieka włączywszy w to prawo do wody, zdrowia oraz prawo ludności tubylczej do ziem, które do nich należą. Zobowiązuje to do podjęcia takich kroków, by inni aktorzy (jak korporacje) nie naruszali praw człowieka.
Brak ochrony praw człowieka ze strony rządu nie zwalnia korporacji z brania odpowiedzialności za własne działania oraz tego jaki wpływ mają one na prawa człowieka. Korporacje powinny przestrzegać i szanować prawa człowieka.
Raport jest częścią kampanii Amnesty International pod tytułem Żądamy Godności, której celem jest jest zaprzestanie łamania praw człowieka, co pogłębia ubóstwo na świecie. Celem kampanii jest mobilizacja ludzi na całym świecie w celu domagania się od rządów, wielkich korporacji oraz wpływowych osób, aby usłyszeli głosy osób żyjących w ubóstwie, uznawali i szanowali ich prawa.
Więcej informacji na www.demanddignity.org
/Koniec
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
Tel.+48 22 827 60 00
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: [email protected]