Raport Roczny Amnesty International 2004: Wojna na globalne wartości

Wydając swój Raport 2004 AI stwierdziła, że przemoc ugrupowań zbrojnych oraz wzrastające naruszenia ze strony rządów prowadzą do nieprzerwanego od 50 lat ataku na prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne. To z kolei doprowadziło do świata , w którym narasta brak zaufania, obawy i podziały.
-Nieczułe, okrutne i zbrodnicze napaści ugrupowań zbrojnych takich jak al-Kaida, stanowią bardzo rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi wszędzie. Potępiamy je w najbardziej stanowczy sposób jako poważne zbrodnie, niezgodne z prawem międzynarodowym i wewnętrznym, równające się czasami zbrodniom wojennym i zbrodniom przeciwko ludzkości,- oświadczyła Irene Khan, Sekretarz Generalny AI.
AI stanowczo potępiła ugrupowania zbrojne odpowiedzialne za okrucieństwa takie jak podłożenie bomb w Madrycie 11 marca czy atak bombowy na budynek ONZ w Iraku 19 sierpnia 2003 r., w którym zginął Sergio Vieira de Mello, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka.
Organizacja stwierdziła, że pełne przemocy ataki na ludność cywilną i instytucje założone w celu szukania rozwiązań konfliktów – takie jak ONZ i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – stanowią nowe znaczące zagrożenie dla międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.
-Przeraża także to, że zasady prawa międzynarodowego i narzędzia wielostronnych akcji, które powinny bronić nas przed takimi atakami, są osłabiane, marginalizowane lub niszczone przez silne rządy,- powiedziała Irene Khan.
-Rządy tracą swoje wyczucie moralne, poświęcając globalne wartości praw człowieka dla ślepego pościgu za bezpieczeństwem. Ten upadek przywództwa jest niebezpiecznym przyzwoleniem dla ugrupowań zbrojnych.-
-Globalna instytucja bezpieczeństwa, promowana przez administrację USA jest upadkiem wizji i pozbawieniem zasady. Naruszanie praw w domu, przymykanie oczu na nadużycia za granicą i używanie sił wojskowych gdzie i kiedy popadnie szkodzi sprawiedliwości i wolności oraz czyni świat bardziej niebezpiecznym miejscem.-
Raport wyszczególnia bezprawne zabójstwa cywili przez oddziały koalicyjne i ugrupowania zbrojne w Iraku. Zawiera także przykłady tortur i znęcania się nad setkami więźniów, nie tylko w Iraku, ale również w Zatoce Guantanamo na Kubie, w Afganistanie i w innych miejscach, gdzie są więzieni przez Stany Zjednoczone i ich sprzymierzeńców bez postawienia zarzutów, procesu czy dostępu do obrońców i bez ochrony konwencjami genewskimi.
-Poprzez spadek ochrony osób, które mogą być winne, rządy zagrażają prawom tych, którzy są niewinni i narażają nas wszystkich na ryzyko.-
-Wojna z terroryzmem- i wojna w Iraku sprzyjają nowej fali naruszeń praw człowieka i odwracają uwagę od starych. Raport 2004 dokumentuje ukryte przed oczami świata zaogniające się wewnętrzne konflikty w miejscach takich jak Czeczenia, Kolumbia, Demokratyczna Republika Kongo, Sudan i Nepal, które stają się podłożem jeszcze gorszych okrucieństw. Przemoc w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych pogłębiła się, podczas gdy w innych miejscach wiele rządów otwarcie dążą do utworzenia instytucji powstrzymujących.
-Rządy opętane obsesją groźby broni masowego rażenia w Iraku pozwalają, aby rzeczywista broń masowego rażenia – niesprawiedliwość i bezkarność, ubóstwo, dyskryminacja i rasizm, niekontrolowany handel bronią, przemoc wobec kobiet i krzywdzenie dzieci, pozostały niezlokalizowane,- oświadczyła Irene Khan. -Świat domaga się przywództwa opartego na globalnych wartościach praw człowieka-.
Podkreślając naruszenia i bezkarność, hipokryzję i podwójne standardy stosowane przez rządy, Amnesty International ujawniła jednocześnie rosnącą siłę społeczeństwa obywatelskiego w przechylaniu szali na stronę praw człowieka.
Istnieją jednoznaczne oznaki ruchu na rzecz światowej sprawiedliwości – miliony mieszkańców, którzy wyszli na ulice całego świata jednocząc się z ludnością iracką, Hiszpanie maszerujący w imieniu ludzkości po atakach w Madrycie, obywatele, którzy zgromadzili się na Światowym Forum Społecznym w Brazylii.
-Rządy muszą słuchać. W czasach niepewności świat musi nie tylko walczyć z globalnym zagrożeniem, ale również walczyć o ogólnoświatową sprawiedliwość,-  powiedziała Irene Khan.

Pomimo amerykańskiej krucjaty prowadzonej na rzecz osłabienia międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i zapewnienia ogólnoświatowego immunitetu dla swoich obywateli, Międzynarodowy Trybunał Karny mianował swojego oskarżyciela i rozpoczął prace. Powoli także sądy w USA i Wielkiej Brytanii rozpoczęły rozliczanie władz wykonawczych za przestrzegania praw człowieka.

-Prawa człowieka mają ogromne znaczenie, ponieważ oferują silną i nieodpartą wizję lepszego i sprawiedliwszego świata oraz konkretny plan jak to osiągnąć. Te ogólnoświatowe wartości sprawiedliwości są najefektywniejszą drogą do bezpieczeństwa i pokoju,- oświadczyła Irene Khan.

Więcej informacji o Raporcie jest dostępnych na stronie internetowej: http://www.amnesty.org.pl/index.php/ai/content/view/full/1553

tłumaczenie: Magdalena Konturek