Grupa policji oddzielająca zgromadzenie od kontrmanifestacji na placu w Częstochowie.

Raport z obserwacji Marszu Równości 12 sierpnia 2023 r. w Częstochowie

Amnesty International publikuje raport z obserwacji Marszu Równości, który odbył się 12 sierpnia 2023 r. w Częstochowie.

Obserwacja Amnesty International dotyczyła zgromadzenia pod nazwą „V Marsz Równości w Częstochowie”, które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2023 r. w Częstochowie w godz. 14:00 – 16:00. Było ono zgłoszone na trasie: Aleja Henryka Sienkiewicza, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, Aleja Jana Pawła II, ul. Warszawska, Plac Ignacego Daszyńskiego, Aleja Najświętszej Maryi Panny, Plac Biegańskiego. W zgromadzeniu wzięło udział ok. 100 osób.

Tego samego dnia w Częstochowie zostały zgłoszone w trybie uproszczonym dwa inne zgromadzenia, obydwa częściowo pokrywające się czasem i miejscem z „V Marszem Równości w Częstochowie”.

Główne wnioski z obserwacji

Na podstawie zaobserwowanych zdarzeń w opinii Amnesty International opisane powyżej zgromadzenia miały charakter pokojowy.

Amnesty International uważa, że międzynarodowe standardy wolności zgromadzeń były przestrzegane niemalże podręcznikowo. Obydwa zgromadzenia znajdowały się wzajemnie w zasięgu wzroku i słuchu. Uczestniczące w nich osoby mogły manifestować swoje poglądy i nie były zagłuszane ani w żaden sposób ograniczane. Zespół antykonfliktowy reagował natychmiast na wszelkie przejawy agresywnych zachowań i zapobiegał im za pomocą spokojnej interwencji. Amnesty International uważa, że ilość sił porządkowych była wystarczająco duża, aby dawać poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie (biorąc pod uwagę sprawne działania funkcjonariuszy zapewniające spokojny przebieg zgromadzenia) liczna obecność policji była usprawiedliwiona i nie powodowała poczucia zagrożenia.