Raport z obserwacji zgromadzeń 1 września 2017 w Katowicach

Amnesty International publikuje raport z obserwacji zgromadzeń, które odbywały się w dniu 1 września 2017 r. w Katowicach na obszarze przed Pomnikiem Powstańców Śląskich.
Obserwatorzy i obserwatorki Amnesty International monitorowali przebieg zgromadzeń w godz. 16:40-17:15 w Katowicach na obszarze pod Pomnikiem Powstańców Śląskich, przy al. Korfantego.
Obserwacja Amnesty International w w/w czasie i miejscu dotyczyła następujących zgromadzeń:
– zgromadzenie pod nazwą „Marsz Antyfaszystowski”, zgłoszone na dzień 1 września 2017 r., w godz. 16:30 – 18:00, na Placu pod Spodkiem wraz z informacją o trasie przejścia marszu: Al. Rozdzieńskiego-Uniwersytecka-Chełkowskiego-Bankowa-Warszawska-Francuska-Powstańców-Graniczna oraz informacją o kontynuacji zgromadzenia pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
– dwie kontrdemonstracje w stosunku do zgromadzenia „Marsz Antyfaszystowski”.
W ocenie Amnesty International obserwowane zgromadzenia były pokojowe. Zgromadzenia nie były w żaden sposób zakłócane. Nie zaobserwowano żadnych aktów przemocy i użycia siły zarówno ze strony osób uczestniczących, jak i funkcjonariuszy Policji.
Więcej informacji znajduje się w raporcie.