Raport z obserwacji zgromadzeń 10 czerwca 2017

Obserwatorzy Amnesty International monitorowali przebieg zgromadzeń w godz. 18.30-22.00 na obszarze między ul. Kanonia, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia, do ul. Królewskiej. Główne wnioski Amnesty International z obserwacji to:

  1. W ocenie Amnesty International wszystkie obserwowane zgromadzenia były pokojowe.
  2. W kontekście usunięcia przez Policję kontrdemonstrantów blokujących trasę przemarszu zgromadzenia cyklicznego, nie zaobserwowano nieproporcjonalnego użycia siły przez Policję. Obawę Amnesty International budzi natomiast zbyt długi czas wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Policji wobec osób usuniętych z trasy przemarszu, co uniemożliwiało im dalszy udział w kontrdemonstracji oraz stanowiło swoistego rodzaju faktyczne „zatrzymanie” na czas przemarszu zgromadzenia cyklicznego.
  3. Ustawienie barierek odcinających dostęp do obszaru przed Pałacem Prezydenckim uniemożliwiało odbycie kontrdemonstracji będącej w zasięgu wzroku i słuchu zgromadzenia cyklicznego.
  4. Niedopuszczalne jest nierespektowanie przez funkcjonariuszy porządku publicznego orzeczenia sądu (wyrok uchylający zakaz zgromadzenia organizowanego przez Stowarzyszenie OSA) i faktyczne uniemożliwienie przeprowadzenia legalnego zgromadzenia w czasie i miejscu zgłoszonym zgodnie z prawem poprzez odcięcie dostępu do zaplanowanego miejsca zgromadzenia.

Obserwacja prowadzona była w ramach projektu Obserwacji zgromadzeń publicznych, którego celem jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.
Pełny raport>>