Raport z obserwacji zgromadzenia 11 maja 2019

Obserwacja Amnesty International dotyczyła zgromadzenia zgłoszonego przez Stowarzyszenie Stan Równości, z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 11 maja 2019 r., w godz. 13.00 – 19:00 w Bydgoszczy, zwanym przez organizatora I Marszem Równości. Obserwacja prowadzona była w ramach projektu Obserwacji zgromadzeń publicznych, którego celem jest monitorowanie sposobu realizacji wolności zgromadzeń, w szczególności w kontekście zmian w ustawie Prawo o zgromadzeniach, jak również sposobu zabezpieczania zgromadzeń przez Policję.

Główne wnioski Amnesty International z obserwacji I Marszu Równości w Bydgoszczy:

Pokojowy charakter zgromadzenia 
Na podstawie zaobserwowanych zdarzeń, w opinii Amnesty International zgromadzenie miało charakter pokojowy.

Kontrdemonstracje
Mimo opisanego w raporcie incydentu rzucania petardami i negatywnego nastawienia wobec osób uczestniczących w Marszu, o którym świadczyły transparenty, okrzyki i treść utworów muzycznych, kontrdemonstracje również należy uznać za pokojowe. Zgodnie bowiem z obowiązującymi standardami międzynarodowymi zgromadzenie nie traci pokojowego charakteru w wyniku agresywnego zachowania kilku osób w nim uczestniczących.

Działania Policji
Zabezpieczenie zgromadzenia ruchomego przez Policję było bardzo efektywne, skutecznie przemieszczano rezerwy Policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym. Efektywna łączność radiowa oddziałów Policji umożliwiała natychmiastową reakcję na dynamicznie zmieniające się okoliczności i zapewnienie pełnej ochrony uczestników Marszu przed potencjalnym zagrożeniem ze strony kontrdemonstrantów.

Widoczna liczba policjantów zabezpieczających Marsz wydawała się adekwatna, nie odnosiło się wrażenia, że funkcjonariuszy jest za dużo, nie wytwarzano atmosfery strachu czy zagrożenia. Jednocześnie wyraźna obecność Policji, a w sytuacji zagrożenia – zauważalna natychmiastowa reakcja i pojawianie się adekwatnej liczby funkcjonariuszy, którzy nie byli widoczni wcześniej, dawały poczucie bezpieczeństwa.

Policja reagowała błyskawicznie i proporcjonalnie, zarówno jeśli chodzi o natychmiastowe tworzenie blokad, jak i legitymowanie osób, dokonywane bez arbitralnej selekcji (wszystkie osoby na zamkniętym, wydzielonym obszarze).

Funkcjonariusze Policji zachowywali spokój podczas interwencji i kontaktu z kontrdemonstrantami.

Przy zaobserwowanych przypadkach legitymowania funkcjonariusze, zapytani, podawali zarówno podstawę prawną, jak i faktyczną podejmowanej czynności.

Działania Policji umożliwiły osobom uczestniczącym w Marszu spokojne jego przejście, a jednocześnie zachowany był kontakt wzrokowy i słuchowy pomiędzy uczestnikami Marszu Równości oraz kontrdemonstracji.

Obserwatorzy/ki Amnesty International byli przepuszczani przez funkcjonariuszy przez kordony zabezpieczające.

Pełny raport do pobrania>>>

Zdjęcie w nagłówku: Amnesty International, I Marsz Równości 11 maja 2019 w Bydgoszczy.