Razem przeciwko przemocy ze względu na płeć

10801477_10152842545735890_1672148861210213510_nUstawa ratyfikacyjna Konwencji antyprzemocowej trafiła do Sejmu w czerwcu tego roku. Odbyły się dwa czytania, jednak komisje parlamentarne Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych zdecydowały 24 września o przekazaniu Konwencji do dalszych analiz pod kątem zgodności z Konstytucją, mimo że tekst przeszedł już analizy na różnych etapach prac nad nim. Nie wiadomo, kiedy ustawa ratyfikacyjna ponownie trafi na posiedzenie Sejmu.
– Ratyfikacja i wcielenie w życie postanowień Konwencji zbliżą nas do realizacji podstawowego obowiązku państwa, jakim jest zapewnienie nam życia wolnego od dyskryminacji i przemocy. W Międzynarodowym Dniu Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć warto przypomnieć, że jest to kwestia praw człowieka – zauważa Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
Konwencja w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, przyjęta w Stambule w 2011 roku przez 47 państw członkowskich Rady Europy, jest pierwszym dokumentem europejskim tej rangi poświęconym tej tematyce. Wyznacza on podstawowe standardy zapobiegania przemocy, ochrony przed nią oraz ścigania sprawców. Proponuje też konkretne rozwiązania, takie jak całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy, pomoc z zakresu poradnictwa, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa czy wsparcie na rynku pracy dla ofiar, ale także szkolenia z zakresu wykrywania aktów przemocy dla służb czy kampanie społeczne adresowane do szerokiego grona odbiorców.
25 listopada obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć od 1981 roku. Rozpoczyna on coroczną światową kampanię 16 Dni Przeciwdziałania przemocy ze względu na Płeć, która potrwa do 10 grudnia – Dnia Praw Człowieka. W ramach 16 Dni grupy lokalne Amnesty International w Warszawie i Lublinie zapraszają na wydarzenia związane z tematyką eliminacji przemocy ze względu na płeć:
Warszawa
Wystawa zdjęć “Moje ciało a prawa człowieka”, klubokawiarnia PAŃSTWOMIASTO, 02.12-14.12
Lublin
Spotkanie otwarte z Marcinem Jareckim – pracownikiem Centrum Interwencji Kryzysowej, 25.11 o godzinie 17:00. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Instytut Pedagogiki na ul. Narutowicza, sala nr 52
Pokaz filmu “Za kratami nie nosimy burek”, 03.12 o godz. 18:00, ACK UMCS Chatka Żaka, sala widowiskowa Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS, ul. Radziszewskiego 16
Spotkanie poświęcone problematyce przemocy wobec kobiet w filmie współczesnym, 5.11.2014, godz. 18:00, Kawiarnia Kawka, ul. Okopowa 9
Więcej o wydarzeniach >>>

fotograf: Jacek Kołodziejski
studio: Shootme
agencja: TBWA