Rekomendacje Amnesty International w przeddzień spotkania ?Trójka UE ? Azja Centralna?: Wyślijcie właściwy sygnał!

IOR 61/011/2007
W liście i nocie przesłanych prezydencji UE (dostępne na www.amnesty-eu.org) Amnesty International przedstawiła swoje obawy dotyczące sytuacji w Azji Centralnej i poprosiła delegację o zbadanie sytuacji więźniów sumienia, takich jak dziennikarze i politycy opozycji.
Amnesty International jest zwłaszcza zaniepokojona łamaniem praw człowieka, które ma miejsce w Uzbekistanie i Turkmenistanie. AI poprosiła UE o wysłanie jasnego sygnału rządom tych państw, nawołując ich do niezwłocznej poprawy sytuacji praw człowieka.  
-Niektóre państwa Azji Centralnej próbują przeprowadzić reformy, a Unia Europejska powinna pochwalać te wysiłki. Niestety, inne państwa tkwią w błędnym kole wykroczeń i ignorują potrzeby swoich obywateli – – powiedział Dick Oosting, dyrektor biura Amnesty International przy UE.
Amnesty International po raz kolejny wyraziła też swoje obawy w związku z orzekaniem kary śmierci w regionie. Większość państw Azji Centralnej podjęła już znaczące kroki w kierunku jej zniesienia, jednak sądy w Uzbekstanie i Kirgistanie nadal skazują sprawców przestępstw na śmierć.
Ponadto, Amnesty International zaniepokojona jest praktykowaniem przez państwa przymusowych powrotów osób, które wydalane są do krajów pochodzenia pod pretekstem -wojny z terroryzmem-. Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja emigrantów z Chin w Kazachstanie. Amnesty International od dłuższego czasu śledzi przypadki ludzi, w tym również uchodźców, którzy narażeni są na ryzyko tortur w wyniku tych działań.
Podczas swojego pobytu w regionie, delegacja Unii Europejskiej powinna również skoncentrować sie na sposobach wzmocnienia instytucji sądowniczych, które nadal są słabo wykształcone w niektórych państwach Azjii Centralnej.
-Delegacja powinna pamiętać, że obywatele tych państw oczekują od Unii pomocy we wprowadzaniu zmian i większej wolności. Jest bardzo istotne, aby przesłać im sygnał zachęty- – dodał Oosting.
Tło wydarzeń:
W środę 28 marca, delegacja Unii Europejskiej uda się do Astany, w Kazachstanie, aby spotkać się z przedstawicielami Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżikistanu, Uzbekistanu oraz Turkmenistanu, w celu przeprowadzenia rozmów w ramach programu -Partnership and Cooperation Agreements- między Unią Europejską, a państwami Azjii Centralnej.
Tłumaczenie: Maria Laitalainen, Elena Wasylew