This general view shows damage to the upper floors of a building in Kyiv on February 26, 2022, after it was reportedly struck by a Russian rocket.. - Russia on February 26, 2022. Photo by Daniel LEAL / AFP) (Photo by DANIEL LEAL/AFP via Getty Images)

Rosja/Ukraina: Inwazja na Ukrainę to akt agresji i katastrofa praw człowieka

Inwazja Rosji na Ukrainę jest jawnym pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i aktem agresji będącym zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, stwierdziła Amnesty International i wezwała do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych w te zbrodnicze działania. Należy powołać się na ich osobistą, indywidualną i zbiorową odpowiedzialność za wszystkie zbrodnie, których dopuścili się podczas inwazji na Ukrainę.

Podkreślając wagę sytuacji w Ukrainie, organizacja wezwała państwa członkowskie ONZ do obrony Karty Narodów Zjednoczonych, która zakazuje użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub politycznej niezależności jakiegokolwiek państwa. Amnesty International zauważyła, że jedynymi wyjątkami od tych postanowień są samoobrona i takie użycie siły, na jakie zezwala Rada Bezpieczeństwa ONZ – żaden z tych wyjątków nie ma zastosowania w tej sytuacji.

Amnesty podkreśliła ponadto, że zgodnie z prawem międzynarodowym obowiązkiem wszystkich państw jest rozstrzyganie sporów międzynarodowych przy wykorzystaniu środków pokojowych i w taki sposób, aby nie zagrażały one międzynarodowemu pokojowi, bezpieczeństwu i sprawiedliwości.

“Inwazja Rosji na Ukrainę jest poważna, dotkliwa i definiuje ją tylko jedna cecha: agresja. Rosja wdziera się w samo serce Ukrainy, dążąc do obalenia legalnie wybranego rządu, wywierając rzeczywisty i potencjalnie ogromny wpływ na życie, bezpieczeństwo i dobrobyt ludności cywilnej; jej działań nie można w najmniejszym stopniu usprawiedliwić żadnym z przedstawionych przez Rosję powodów. A działania te są popełniane jednak przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ”, powiedziała Anna Błaszczak-Banasiak, Dyrektorka Amnesty International Polska.

“Rosja wyraźnie narusza swoje międzynarodowe zobowiązania. Jej działania są rażąco sprzeczne z regułami i zasadami, na których opiera się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych powinni jednoznacznie potępić to zachowanie. Nie można pozwolić, aby rażące lekceważenie ze strony Rosji ośmieliło innych do pójścia w jej ślady, nie można też podważać zdolności ONZ do powstrzymywania takich działań”, dodała Anna Błaszczak-Banasiak.

Od momentu rozpoczęcia inwazji Rosji 24 lutego, Amnesty International dokumentuje eskalację naruszeń prawa humanitarnego i praw człowieka, w tym ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej wynikającej z nieprecyzyjnych ataków na obszary i infrastrukturę cywilną. Uderzenia na obiekty chronione, takie jak szpitale i szkoły, użycie broni masowego rażenia, takiej jak pociski balistyczne, oraz użycie zakazanej broni, takiej jak bomby kasetowe, mogą zostać zakwalifikowane jako zbrodnie wojenne.

Rosja wdziera się w samo serce Ukrainy, dążąc do obalenia legalnie wybranego rządu, wywierając rzeczywisty i potencjalnie ogromny wpływ na życie, bezpieczeństwo i dobrobyt ludności cywilnej; jej działań nie można w najmniejszym stopniu usprawiedliwić żadnym z przedstawionych przez Rosję powodów.

Anna Błaszczak-Banasiak

Amnesty International wezwała państwa członkowskie ONZ do wspólnego potępienia rosyjskich zbrodni i agresji, zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, w tym uciekającym przed konfliktem, oraz do zapewnienia, że konsekwencje rosyjskiej agresji nie doprowadzą do tego, że świat zbliży się do otchłani przemocy, naruszeń i braku bezpieczeństwa.

“W ciągu niespełna tygodnia inwazja Rosji na Ukrainę wywołała masowy kryzys w zakresie praw człowieka, pomocy humanitarnej i przesiedleń, który ma znamiona najgorszej katastrofy tego typu w najnowszej historii Europy. Rosja nie tylko narusza suwerenność Ukrainy, ale także podważa światową strukturę bezpieczeństwa i wykorzystuje jej słabość, w tym dysfunkcyjną Radę Bezpieczeństwa ONZ. Będzie to miało długotrwałe konsekwencje dla nas wszystkich. Nie możemy pozwolić na dalszą agresję i łamanie prawa międzynarodowego” – powiedziała Agnes Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International

Wczorajsze oświadczenie Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), w którym oświadczył, że jego biuro będzie dążyć do wszczęcia śledztwa w sprawie agresji Rosji w Ukrainie, stanowi jasny przekaz, że sprawcy zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Ukrainie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, również ci na wysokich stanowiskach.

“Amnesty International wzywa wszystkie państwa-strony MTK oraz całą społeczność międzynarodową do współpracy w śledztwie MTK. Dochodzenie MTK nie może odbywać się w pojedynkę. Kompleksowe rozliczenie w Ukrainie wymaga zgodnych i innowacyjnych wysiłków ONZ i jej organów, a także inicjatyw na poziomie krajowym zgodnie z zasadą jurysdykcji uniwersalnej” – powiedziała Agnes Callamard.

“Na tym wczesnym etapie zbieranie i przechowywanie dowodów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przyszłych śledztw. Przede wszystkim musimy zadbać o to, aby tragicznie rosnąca liczba ofiar zbrodni wojennych w Ukrainie usłyszała komunikat, że społeczność międzynarodowa jest już zdecydowana zapewnić zadośćuczynienie za ich cierpienia”, dodała Sekretarzyni Generalna Amnesty International.


Zdjęcie w nagłówku: Widok na zniszczenia górnych pięter budynku mieszkalnego w Kijowie po tym, kiedy został trafiony przez rosyjski pocisk, 26 lutego 2022. Photo by DANIEL LEAL/AFP via Getty Images