Black smoke rises from a military airport in Chuguyev near Kharkiv on February 24, 2022. Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Rosja/Ukraina: Jeńcy wojenni nie mogą być wystawiani na publiczny widok a ich prywatność musi być chroniona zgodnie z Konwencją Genewską

Jeńcy wojenni biorący udział w rosyjskiej inwazji na Ukrainę muszą mieć zapewnione poszanowanie swoich praw zgodnie z III Konwencją Genewską – stwierdziła Amnesty International.

W ostatnich dniach władze ukraińskie przyprowadzały rosyjskich jeńców wojennych na konferencje prasowe, aby omówić ich rolę w inwazji wojskowej, a na nagraniach wideo w mediach społecznościowych pokazano również schwytanych żołnierzy kontaktujących się z członkami rodzin w Rosji.

W mediach społecznościowych pojawiły się również filmy wideo przedstawiające pojmanych żołnierzy ukraińskich.

“Jakiekolwiek publiczne wystąpienia mogą narazić jeńców wojennych na niebezpieczeństwo w momencie powrotu do kraju, a także okazać się problematyczne dla ich rodzin w czasie, gdy są przetrzymywani”.

“Artykuł 13 III Konwencji Genewskiej wyraźnie stanowi, że jeńcy wojenni muszą być chronieni przez cały czas, szczególnie przed publiczną ciekawością. Obowiązkiem mocarstwa zatrzymującego jest zapewnienie odpowiedniego poszanowania praw tych jeńców od momentu ich zatrzymania” – dodała Joanne Mariner.

Jakiekolwiek publiczne wystąpienia mogą narazić jeńców wojennych na niebezpieczeństwo w momencie powrotu do kraju, a także okazać się problematyczne dla ich rodzin w czasie, gdy są przetrzymywani.

Joanne Mariner

III Konwencja Genewska

Artykuł 13 III Konwencji Genewskiej stanowi:

„Jeńcy wojenni powinni być zawsze traktowani w sposób humanitarny. Wszelkie bezprawne działanie lub zaniechanie ze strony Mocarstwa zatrzymującego, powodujące śmierć lub poważne zagrożenie zdrowia jeńca wojennego znajdującego się w jego władzy, jest zakazane i uważane będzie za ciężkie naruszenie niniejszej Konwencji. W szczególności żaden jeniec wojenny nie może być okaleczony fizycznie ani poddany doświadczeniom lekarskim lub naukowym jakiegokolwiek rodzaju, które nie są uzasadnione leczeniem tego jeńca i nie leżą w jego interesie. Jeńcy wojenni powinni być również stale chronieni zwłaszcza przed każdym aktem gwałtu lub zastraszenia, przed zniewagami i ciekawością publiczną. Środki odwetowe względem nich są zabronione”.

Autorytatywny komentarz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża precyzuje, że:

“wszelkie materiały, które umożliwiają identyfikację poszczególnych jeńców, co do zasady muszą być uznane za narażające ich na ciekawość publiczną i dlatego nie mogą być przekazywane, publikowane lub nadawane”.

Amnesty International ponownie wzywa wszystkie zaangażowane państwa do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w związku z dalszymi działaniami zbrojnymi w Ukrainie.


Zdjęcie w nagłówku: czarny dym unosi się nad lotniskiem w Czuhujewie koło Charkowa, 24 lutego 2022. Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images