Rosja: “Zaginięcie”/ obawa stosowania tortur lub maltretowania/ obawa “pozasądowej egzekucji”

Dwóch oficerów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) pracujących w Inguszetii przyznało się do porwania i torturowania zastępcy prokuratora Raszida Ozdojewa. Inguskie biuro FSB twierdzi, że nic o tym nie wie, a miejsce pobytu Raszida Ozdojewa pozostaje nieznane.

Borys Ozdojew, ojciec Raszida Ozdojewa, przeprowadził własne dochodzenie w sprawie -zaginięcia- syna. Zdołał znaleźć jednego z dwóch mężczyzn, który przyznał się przed tradycyjną radą starszych jego rodziny i rodziny Ozdojewów, że był jednym z oficerów FSB, którzy porwali Raszida Ozdojewa 11 marca. Rodzina Ozdojewów ma nagranie dźwiękowe jego zeznania i przekazała jego kopię prokuratorowi generalnemu Federacji Rosyjskiej.

Inny oficer, Igor N. Oniszczenko ze stawropolskiego biura FSB, napisał do prokuratora generalnego Federacji list, w którym twierdzi, że brał udział w torturowaniu 50 ludzi i w zabójstwie 35. List opublikował rosyjski dziennik Nowaja Gazieta 27 maja. Igor Oniszczenko nie podał nazwiska, ale przyznał, że przetrzymywał lokalnego prokuratora, który złożył skargę na szefa inguskiego FSB, i że połamał mu ręce i kości stóp.

Członek Dumy napisał do prokuratura generalnego Federacji Rosyjskiej z zapytaniem dotyczące śledztwa w sprawie -zaginięcia- Raszida Ozdojewa. Zastępca prokuratora generalnego Siergiej Fridinski odpowiedzialny za południową część Federacji (w której skład wchodzi Inguszetia), odpisał, że FSB zaprzecza, jakoby mężczyźni, którzy przyznali się do udziału w sprawie, byli oficerami FSB. Odpowiedź opublikowała Nowaja Gazieta 2 sierpnia.

Prokuratura w Inguszetii odpisała osobom nadsyłającym apele, że śledztwo w sprawie -zaginięcia- zostało wszczęte i brane są pod uwagę różne wersje wydarzeń, w tym taka, która wiąże -zaginięcie- Odojewa z jego pracą jako zastępcy prokuratora.

Raszid Borysowicz Ozdojew został zatrzymany 11 marca 2004 roku przez mężczyzn uważanych za pracowników inguskiej sekcji FSB. Istnieje obawa, że znajduje się w tajnym areszcie FSB i jest torturowany. Do jego obowiązków jako zastępcy prokuratora Republiki Inguszetii należał nadzór nad inguskim wydziałem FSB. Podobno sygnalizował władzom Inguszetii przypadki łamania prawa przez pracowników FSB. Dwukrotnie pisał też o tym do prokuratury generalnej i do szefa FSB Federacji Rosyjskiej, ostatnio w marcu 2004 roku. Amnesty International posiada kopię jego ostatniego listu do prokuratury generalnej.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku rosyjskim, angielskim lub polskim: 

  • nagląc władze do podjęcia natychmiastowych kroków w celu ustalenia miejsca pobytu Raszida Borysowicza Ozdojewa i niezwłocznego powiadomienia jego rodziny; 
  • pilnie wzywając do natychmiastowego wszczęcia bezstronnego dochodzenia w sprawie -zaginięcia- Raszida Borysowicza Ozdojewa i jego domniemanego torturowania; 
  • podkreślając, że dwaj czynni oficerowie FSB przyznali się wedle doniesień do udziału w porwaniu i torturowaniu Raszida Borysowicza Ozdojewa i wzywając władze do wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych; 
  • nagląc władze do podjęcia niezwłocznych kroków zmierzających do położenia kresu -zaginięciom-, pozasądowym egzekucjom, torturom i prześladowaniom, których dopuszczają się zarówno rosyjskie, jak i regionalne siły w Republice Inguszetii i w Republice Czeczenii.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI  NA ADRES:

Prokurator generalny Federacji Rosyjskiej
Władimir Ustinow
Procurator General of the Russian Federation
Vladimir USTINOV
General Procuracy of the Russian Federation
Ul. B. Dimitrovka 15a
103793 Moscow K-31
Rosja
Fax: + 7 095 292 8848
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator  General/ Szanowny Panie Prokuratorze

W razie wysyłania apeli po 20 października 2004 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy