Rozlewający ból film o przemocy policyjnej

“Rozlewający ból” – film o przemocy policyjnej

Amnesty International z Agencją RATS opublikowały film o przekraczaniu uprawnień przez funkcjonariuszy Policji. Znajdują się w nim świadectwa osób, które doświadczyły ze strony Policji przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Film pokazuje, jak te doświadczenia wpłynęły na nich i ich stosunek do Policji.

W ocenie Amnesty International w Polsce istnieje systemowy problem z przekraczaniem uprawnień przez funkcjonariuszy Policji wobec osób pokojowo korzystających z wolności zgromadzeń.

Nakładanie na demonstrujących przeciwko polityce władz mandatów za udział w “nielegalnych” zgromadzeniach, wywożenie zatrzymanych do komisariatów znajdujących się daleko od ich miejsca zatrzymania w celu zastraszenia zatrzymanych osób, utrudnienia kontaktu z obrońcą, poniżające lub nieludzkie traktowanie w czasie zatrzymania i w miejscach zatrzymań – wszystko to jest w naszej ocenie niedopuszczalne.

Masowe legitymowanie, bezpodstawne zamykanie demonstrujących kordonem lub spychanie ich, a także używanie gazu łzawiącego i pieprzowego oraz nadużywanie siły fizycznej wobec osób pokojowo korzystających z wolności zgromadzeń to taktyki stosowane przez Policję, które ograniczają wolność zgromadzeń.

Obowiązkiem Policji jest takie zabezpieczanie pokojowych zgromadzeń, by chronić, a nie atakować osoby w nich uczestniczące. Krótki staż pracy, brak odpowiedniego przygotowania, działanie pod presją, czy nieznajomość standardów ochrony praw człowieka nie może usprawiedliwić naruszeń prawa do wolności zgromadzeń.

Wzywamy polskie władze do zaprzestania nadużywania siły przez policję oraz do wycofania nieproporcjonalnych zarzutów karnych wobec pokojowo protestujących. Prawo do wolności pokojowych zgromadzeń musi być chronione.

PODPISZ PETYCJĘ!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Żądaj od polskich władz przestrzegania wolności zgromadzeń!