Rusza Obywatelskie Obserwatorium Demokracji

W gronie inicjatorów Obserwatorium Demokracji znajdują  się: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
Obywatelskie Obserwatorium Demokracji dokumentuje reakcje organizacji społecznych, instytucji i środowisk prawniczych i akademickich, grup zawodowych i obywateli na zmiany aktów prawnych dotyczących praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa. Na stronie Obserwatorium obserwatoriumdemokracji.pl  gromadzone są opinie, ekspertyzy i stanowiska organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich odnoszące się do tych aktów prawnych, które dotyczą praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa oraz usytuowania instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa.
Inicjatywa ma charakter otwarty. Wszyscy zainteresowani procesem stanowienia prawa i monitorujący zmiany legislacyjne w interesujących ich obszarach zaproszeni są do przesyłania przygotowanych przez siebie opinii a także uzupełniania repozytorium o opinie i dokumenty innych organizacji obywatelskich, które nie zostały odnotowane na stronie Obserwatorium.
Kontakt: [email protected]