Rząd wietnamski prześladuje katolików.

Zgodnie z raportem Amnesty International, zatytułowanym -Następstwa akcji pacyfikacyjnej: ataki i zastraszenia-, katolicy biorący udział w protestach, mających na celu wsparcie stanowiska kościoła w roszczeniach o ziemię, spotkali się z fizycznymi i słownymi atakami oraz z zastraszaniem.

Władze rozpoczęły także kampanię publiczną, dzięki której chcą przy pomocy ściśle kontrolowanych przez państwo mediów, zdyskredytować w oczach społeczeństwa arcybiskupa Hanoi, innych przywódców kościelnych, a także samych katolików.
Podczas gdy kampania medialna przybiera na sile, kontrprotestanci oraz sponsorowane przez państwo grupy gromadzą siły wokół archidiecezji i parafii Tai Ha w Hanoi, nękając i zastraszając przywódców kościelnych oraz wiernych. Ponadto przynajmniej jeden kościół katolicki poza Hanoi został zaatakowany przez rzucających gradem kamieni członków gangów antykatolickich.
Jedna z młodych katoliczek w wypowiedzi dla Amnesty International ujawniła: -(kontrprotestanci) bluźnią na nasze matki i ojców, wzywają do zabicia arcybiskupa i księży. W niedzielny wieczór, kiedy wyszłam z kościoła, było tam około 400-500 osób, ubranych w niebieskie koszulki, trzymających transparenty i wykrzykujących antykatolickie hasła-.
Władze stosują także sankcje karne dla stłumienia wolności słowa i wolności wyrażania opinii. W ostatnich dniach czterech protestantów zostało zatrzymanych i oskarżonych, a liczni parafianie katoliccy zostali wezwani na posterunki policji w celu przesłuchania. Uważa się, iż starsi dostojnicy kościelni są również narażeni na aresztowania.
Katolicy wszczęli akcje protestacyjne w grudniu 2007 r. w trakcie długotrwałych sporów o własność dwóch nieruchomości ziemskich w Hanoi. Sporne ziemie należały do Kościoła katolickiego do lat 50-tych XX wieku, kiedy to zostały skonfiskowane przez państwo. Negocjacje pomiędzy kościołem a rządem stanęły jednak w miejscu w lutym 2008 roku.

Amnesty International wzywa rząd wietnamski do utrzymania w mocy prawa do wyrażania opinii i do pokojowych zgromadzeń a także utrzymania wolność wyznania i niedyskryminacji z powodu wyznania.
Organizacja wzywa również do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia osób pozbawionych wolności za pokojowe wyrażanie swoich opinii.

Tłumaczyła Marta Cąkała