Wolne sądy, demonstracja, lipiec 2018 Copyright: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Sędziowie i prawnicy z całej Europy solidarnie przeciwko zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce

W grudniu 2019 r. Sejm przyjął projekt ustawy, która zapowiada represje wobec sędziów i prokuratorów działających zgodnie z polskim i europejskim prawem. W sobotę 11 stycznia, w Warszawie sędziowie i prawnicy z co najmniej 18 krajów będą uczestniczyć w Marszu w obronie praw człowieka i praworządności w Polsce.

Ten bezprecedensowy akt solidarności z polskimi sędziami jest odpowiedzią na kolejne ataki władz. Solidaryzujemy się ze wszystkimi prawnikami, którzy w sobotę będą maszerować w obronie praw człowieka, praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce.

Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska

„Sędziowie, przedstawiciele innych zawodów prawniczych i społeczeństwa obywatelskiego łączą się w proteście przeciwko planom polskich władz mającym na celu nałożenie poważnych ograniczeń na prawo sędziów do wolności wypowiedzi i zrzeszania się. Zmiany te oznaczałyby upolitycznienie tego, co jeszcze pozostało z niezależnego sądownictwa i koniec trójpodziału władzy w Polsce”.

Udział w sobotnim Marszu zapowiedzieli między innymi sędziowie z Niderlandów, Austrii, Grecji, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Hiszpanii, Turcji, Łotwy, Bułgarii, Portugalii, Danii, Francji, Włoch, Norwegii, Rumunii, Estonii i Irlandii.

Tło

Ustawa przyjęta przez Sejm jest obecnie procedowana w Senacie. Głosowanie nad ustawą w Senacie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do projektu ustawy dostępne są tutaj.

Od końca 2015 roku rząd Polski przyjął i wdrożył szereg regulacji, które miały na celu ograniczenie niezależności sądownictwa. Cel ten został osiągnięty poprzez upolitycznienie powoływania sędziów, wyposażenie Ministra Sprawiedliwości w wyłączne uprawnienie do powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów, wymuszone odejścia na emeryturę sędziów Sądu Najwyższego, oraz przez wykorzystanie w walce politycznej postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom, którzy krytycznie wypowiadali się o tzw. reformie sądownictwa.


Zdjęcie w nagłówku: Wolne sądy, demonstracja, lipiec 2018. Foto: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images