Serbia: Brak reakcji na homofobię

Osiem grup zrzeszających homoseksualistów w Serbii wysłało list otwarty do władz, w tym do Ministra Praw Człowieka i Mniejszości, domagając się publicznego potępienia homofobii.

 

W liście uzasadnili, że zwracają się do przedstawicieli państwa publicznie, gdyż “jest istotne, by nie ignorować żadnych przypadków dyskryminacji, nie wyłączając tej względu na orientację seksualną ”.

 

Grupy są głęboko zatroskane groźbami zawartymi w zawoalowanej formie na plakatach. Zwróciły też uwagę, że kampania sugerująca, że homoseksualizm to choroba, narusza zapisy europejskich i międzynarodowych konwencji praw człowieka i jest sprzeczna ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia.

 

“My, niżej podpisani, uważamy że jest to pogwałcenie podstawowego prawa do swobodnego wyboru partnera seksualnego, a także jest poważnym nadużyciem przestrzeni publicznej. Może też być wstępem do dyskryminacji innych mniejszości nie pasujących do idei „Ducha Narodowego” [Srpstvo]  wyznawanej przez Obraz”.

 

“Wziąwszy pod uwagę, że staracie się Państwo o zacieśnienie współpracy między Serbią a Unią Europejską, oczekujemy potępienia homofobii zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej, jak też nowymi regulacjami w samej Republice Serbskiej. Spodziewamy się napiętnowania akcji Ojczyźnianego Ruchu Obraz oraz przejawów homofobii jako sprzecznych z konstytucją, gwarantującą równe prawa dla wszystkich obywateli. Taki uczynek da gwarancję bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Serbii.”

 

Kampania Obrazu jest prawdopodobnie odpowiedzią na kampanię na rzecz tolerancji, zorganizowaną w mieście Zrenjanin przez lesbijską organizację Labris, 24 czerwca, przy pomocy dwóch lokalnych rozgłośni radiowych. 13 lipca JM, jedyna osoba w mieście, która nie kryje się ze swoimi lesbijskimi skłonnościami, zaczęła dostawać SMSy i maile z pogróżkami, prawdopodobnie od członków Obrazu. Kolejne groźby zamieszczono na stronie internetowej lokalnej gazety.

 

Na ścianie Centrum Edukacyjnego dla Kobiet wypisano sprayem “Serbia bez ciot” oraz “Cioty to nie ludzie”. Następnym krokiem były plakaty, których rozlepianie lokalna komórka Obrazu rozpoczęła 15 lipca.

 

Obraz był jedną z grup stojących za atakami na pierwszy Belgradzki Marsz Gejów w czerwcu 2002. Amnesty wyraziła wówczas zaniepokojenie faktem, że policja nie zdołała obronić uczestników marszu przed napaściami ze strony organizacji prawicowych i homofobów, a także brakiem odpowiedniej reakcji ze strony serbskich oficjeli przypominając, że ich obowiązkiem jest równie pilna ochrona praw wszystkich obywateli, niezależnie od ich orientacji seksualnej.

 

Pomimo aresztowania 32 osób w związku z atakami, żaden z domniemanych organizatorów, którzy zamieszczali pogróżki w sieci, nie został skazany.

 

Plany zorganizowania Marszu Gejów 17 lipca 2004 roku zostały porzucone z powodu obaw o bezpieczeństwo uczestników. Próby zebrania funduszy na wynajęcie prywatnej firmy ochroniarskiej nie powiodły się.

 

Społeczność homoseksualną martwią też powtarzające się przejawy homofobii w serbskich mediach, jak również w czasie debat politycznych.

 

Mimo, że grupy gejowskie i lesbijskie rejestrują przypadki napadów na członków ich społeczności, rzadko są one zgłaszane na policję, gdyż powszechne jest przekonanie, że policja nie zajmie się nimi na poważnie. Jednym z wyjątków jest napad na Abdela-Latifa Hamada, wiodącą postać w organizacji gejowskiej Tęcza Nowego Wieku, który został zgłoszony belgradzkiej policji. Hamad i jego trzech przyjaciół zostali pobici o 3:30 rano, 11 lipca 2004 roku, po wyjściu z imprezy dla gejów. Według ich zeznań napadło ich 4 mężczyzn uzbrojonych w pałki i kije bejsbolowe, krzyczących “Chcecie zabawy, pedały- No to macie”. Hamad odniósł najcięższe obrażenia, miał złamany nos i ząb, ranę ciętą na przedramieniu i podbite oczy. Śledztwo jest w toku.

 

Amnesty International wzywa policję i instytucje sądownicze do pracy z należytą skrupulatnością, by chronić homoseksualistów przed przemocą ze strony społeczeństwa. Oficjele powinni jasno określić, że przemoc wobec członków mniejszości jest przestępstwem i nie będzie tolerowana. Przedstawiciele służb porządku publicznego powinni przejść specjalistyczne kursy w zakresie identyfikowania i rozwiązywania spraw na tle homofobii. Wszystkie zgłoszenia powinny być odpowiednio zbadane, sprawcy doprowadzeni przed sąd, a ofiarom powinno się wynagrodzić krzywdy.

 

Więcej informacji o grupach homoseksualistów w Serbii:

LABRIS http://www.womenngo.org.yu/labris

GAYTEN LGBT http://www.gay-serbia.com/gayten_lgbt

PRIDE http://www.belgradepride.org

New Age Rainbow http://www.gay.org.yu

LAMBDA http://lambda.balconn.com

QUEERIA http://www.queeria.org.yu

Tematy