Spotkanie ministrów UE ds. Rozwoju: Wspólne stanowisko UE w kwestii Milenijnych Celów Rozwoju musi skupiać się na prawach człowieka.

Jako iż ministrowie unijni ds. rozwoju spotkają się w Segovii, w Hiszpanii w dniach 17-18 lutego, Amnesty International ma nadzieję, iż zostaną podjęte odpowiednie kroki w kwestii oceny realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. UE musi również pracować nad wzmocnieniem narodowych oraz międzynarodowych wysiłków w kwestii realizacji Milenijnych Celów Rozwoju zapewniając ich zgodność z międzynarodowymi standardami praw człowieka.
-Ponad miliard ludzi na świecie dotkniętych jest ubóstwem i tylko poprzez ustanowienie skutecznego programu działania w kwestii przestrzegania praw człowieka, uwaga skupi się na najbardziej pokrzywdzonych. Jeżeli przywódcy UE twierdzą, iż walka z ubóstwem jest całkowicie priorytetowa w pracach rozwojowych UE, muszą to potwierdzić,- powiedział Nicolas Berger, dyrektor unijnego biura Amnesty International.
Pomimo iż, UE podjęła znaczące działania, by poprzez upowszechnianie praw człowieka wypracować strategie walki z ubóstwem, nadal występują pewne braki pomiędzy uznaniem wagi praw człowieka, a praktycznym zastosowaniu tych praw w realizacji MDG. Brak postępu w osiągnięciu Milenijnego Celu Rozwoju nr 5, jest oczywistym przykładem na to, iż podjęte wysiłki w rozwiązaniu kwestii naruszeń praw człowieka, takie jak: brak dostępu do opieki medycznej dla matek, zawieranie małżeństw przez dzieci oraz brak równouprawnienia płci, zostały ograniczone.
Amnesty International zachęca również do podjęcia dyskusji o możliwościach ustalenia ram programowych po zakończeniu realizacji MDG w 2015 r., w których prawa człowieka odgrywałyby kluczową rolę, tym samym zostałyby uwzględniona sytuacja osób żyjących w ubóstwie oraz innych zainteresowanych stron.
-Prawdziwy postęp w rozwiązywaniu problemów, zawartych w MDG musi obejmować walkę z dyskryminacją oraz z innymi naruszeniami podstawowych praw człowieka. Dlatego istotne jest by UE skoncentrowała się na znaczeniu praw człowieka podczas rozmów w Segovii, a póżniej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ-, podsumowuje Beger.
/KONIEC
Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International Polska
ul. Piękna 66a/2
00-672 Warszawa
Tel.+48 22 827 60 00
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: [email protected]
www.amnesty.org.pl
Tłumaczyła: Agnieszka Pyszycka