Spotkanie Rady Międzynarodowej Amnesty International

W świecie, w którym życie cywilów coraz częściej narażane jest na nadużycia dokonywane przez grupy zbrojne i wojsko, a ataki na obrońców praw człowieka i wolność wypowiedzi mają miejsca na wszystkich kontynentach, Amnesty International musi określić  najlepszą drogę do skutecznych działań. Doświadczając ogromnego kryzysu humanitarnego i uchodźczego musimy szukać też sposobu na odpowiednie reagowanie na kryzysy. Dlatego jedną z najważniejszych decyzji Rady Międzynarodowej będzie wybór celów strategicznych dla ruchu światowego.
Tysiące osób z całego świata wzięło udział w konsultacjach dotyczących celów na lata 2016-2019. Tylko w ostatniej fazie konsultacji, która skończyła się w maju, wzięło udział ponad 500 osób z 68 krajów.
W spotkaniu Rady Międzynarodowej weźmie udział ponad 400 delegatów z ponad 70 państw. W skład delegacji polskiej sekcji wchodzą Prezeska Stowarzyszenia Zuzanna Kulińska, Dyrektorka Draginja Nadażdin, członkini Zarządu Urszula Skonecka i szefowa działu programowego i edukacji praw człowieka Anna Kulikowska.