Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia: 25 października 2014 roku

Porządek obrad:

  1. Cele strategiczne ruchu międzynarodowego Amnesty International
    2016-2019: dyskusja i przygotowanie stanowiska polskiej sekcji.
  2. Raport z pracy biura i bieżących działań Stowarzyszenia
  3. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia
  4. Sprawy różne

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.