Sri Lanka: Przesiedleni będą mogli opuścić obozy

Ponad 40 000 osób wysłało maile, pocztówki i faksy, domagając się od rządu Sri Lanki otwarcia obozów, gdzie po zakończonym konflikcie na północnym wschodzie Sri Lanki przebywały setki tysięcy osób. Aktywiści z całego świata wyrazili swoją solidarność z ofiarami naruszeń praw człowieka.
Pierwszego grudnia przedstawiciele władz ogłosili, że zniosą restrykcje nałożone na ludność cywilną przetrzymywaną bezprawnie w obozach. Jesteśmy zadowoleni z tego obrotu spraw, jednak wciąż będziemy monitorować tę sytuację by zapewnić, że:

  1. Władze Sri Lanki będą prowadzić rozmowy z osobami znajdującymi się w obozach tak by mogły one same podjąć decyzję o powrocie i przesiedleniu.
  2. Władze Sri Lanki wypełnią swoje obowiązki w dziedzinie dostarczenia informacji przesiedlonym na temat przysługujących im praw, ich sytuacji prawnej, procedur umożliwiających odnalezienie członków ich rodzin, oraz zapewnią im odpowiednie warunki życia w miejscach, z których przybyli.
  3. Organizacje zajmujące się pomocą humanitarną i ochroną praw człowieka będą miały nieograniczoną możliwość monitorowania bezpieczeństwa ludzi oraz zapewnienia im ochrony przed naruszeniami praw człowieka.

Władze Sri Lanki uczyniły ogromny krok uznając, że przesiedlone rodziny nie mogą być przetrzymywane jak więźniowie. Mimo wszystko będziemy cały czas występować w tej sprawie póki nasze postulaty nie zostaną spełnione.
Ogromnie dziękujemy za włączenie się w akcję i zaangażowanie.
tłum. G.Cichowicz
Wcześniejsze informacje na ten temat