Stanowisko Amnesty International w sprawie Konferencji Przeglądowej ONZ w Genewie – Zwalczanie rasizmu wymaga przekonania i determinacji.

Wycofanie się Australii, Holandii, Niemiec, Nowej Zelandii i Polski oraz odmowa udziału w Konfernecji przez Włochy i Stany Zjednoczone jest bardzo rozczarowująca, szczególnie w świetle długiego i trudnego procesu negocjacyjnego, którego rezultatem było zaakcepotwanie Dokumentu Końcowego Konferencji w piątek, 17 kwietnia 2009 r. Szczere przekonanie o istocie problemu rasizmu wymaga od rządów, aby 
w trakcie Konferencji opowiadały się za tym co słuszne i sprzeciwiły się temu co niełaściwe i naganne. Podczas gdy Amnesty International docenia potwierdzenie zaangażowania tych państ w dalszą walkę 
z rasizmem i wszelkimi przejawami dyskryminacji, ich obecność podczas Konferencji sprawiłaby, że te deklaracje i opowiadanie się po stronie ofiar rasizmu i innych form dyskryminacji stałoby się bardziej przekonujące.

Amnesty International zachęca rządy wszystkich krajów biorących udział w Konferencji Przeglądowej do dalszego zaangażowania i zapewnienia, że konstruktywne prace nad uzgodnionym Dokumentem Końcowym będa nadal trwały. Rządy, które zobowiązały się do zwalczania rasizmu oraz organizatorzy Konferencji Przeglądowej ONZ muszą nieustająco odpierać i odpowiadać na wciąż ponawiane wysiłki mające na celu upolitycznienie Konferencji.

***
Więcej informacji:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International 
e-mail: [email protected]
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
www.amnesty.org.pl