Stanowisko ws. ustawy o uzgodnieniu płci

Uchwalona 10 września 2015 r. ustawa o uzgodnieniu płci, gwarantuje przejrzyste, rzetelne oraz łatwo dostępne procedury uznania płci i dostosowuje polskie ustawodawstwo w zakresie prawnego uznania osób transseksualnych do standardów europejskich.
Ustawa ta stanowi przełomowy krok w realizacji prawa do ochrony życia prywatnego i samostanowienia osób transseksualnych oraz poszanowania niezbywalnej godności osoby ludzkiej.
Stanowi też wprowadzanie w życie standardów wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również rekomendacji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w tym zakresie.
Żadne polityczne i inne pozaprawne przesłanki nie powinny stanąć na przeszkodzie wejściu w życie ustawy, która pozwoli osobom transseksualnym w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, w sposób wolny od dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka.