Stany Zjednoczone: przełomowa decyzja w stanie Illinois musi być pierwszym krokiem na drodze do zniesienia kary śmierci

-USA pozostają po nieodpowiedniej stronie w tej fundamentalnej kwestii praw człowieka. Gubernator Ryan pokazał, iż zmiana jest możliwa oraz, iż oparte na zasadach przywództwo w prawach człowieka ma zasadnicze znaczenie-, dodała organizacja.

-Przywództwa takiego brakowało niestety w okresie ostatniej ćwierci stulecia prawnie uzasadnionego odbierania życia w USA-, stwierdziła Amnesty International. -Gubernator Ryan pokazał, iż istnieje alternatywa dla pustej polityki twardej ręki w odniesieniu do kary śmierci-.

-Gubernator, który przeszedł z pozycji zwolennika kary śmierci na pozycję jednego z jej najbardziej otwartych krytyków, ogłosił swoją decyzję trzy lata po ogłoszeniu moratorium na egzekucje w Illinois ze względu na -zawstydzającą listę przypadków- niezgodnych z prawem wyroków kary śmierci. Jednakże jego decyzja o pełnej zmianie stanowiska pokazała, iż system nękany był nie tylko poprzez błędy w określeniu winy, ale również poprzez -błędy w określaniu kto spośród winnych zasługuje na śmierć-.

-Illinois nie jest jedynym stanem umieszczającym niewinnych na liście śmierci-, kontynuowała Amnesty International, zauważając, iż ponad 100 osób wycofano z list oczekujących na egzekucje po tym, jak pojawiły się dowody na ich niewinność. -Stan ten nie jest także osamotniony w nadzorowaniu takiego systemu sprawiedliwości, którego cechą definiującą jest arbitralność. Inni politycy powinni wzorować się na Gubernatorze Ryan’ie i działać na rzecz zmiany jurysdykcji w kierunku odchodzenia od tej przestarzałej formy karania-.

Rasa, status ekonomiczny i miejsce zbrodni mają wpływ na to, kto w Stanach Zjednoczonych skazywany jest na śmierć. Wyniki badań dotyczące wyroków śmierci w stanie Maryland, opublikowane w zeszłym tygodniu, są ostatnim z argumentów ukazujących system nękany przez rasowe i geograficzne uprzedzenia. 80 procent z ponad 800 osób, na których wykonano w USA od 1977 wyrok śmierci zostało skazanych za zbrodnie na białych ofiarach. A jednak afroamerykanie i biali są ofiarami morderstw praktycznie w równej ilości przypadków.

Zwolennicy tego rodzaju kar argumentują, iż system polega na odsiewaniu -najgorszych z najgorszych-. Jednakże system wciąż nie zapobiega przypadkom, które wskazują na nieuchronność ludzkiej niekonsekwencji i błędu.

-Kara śmierci w USA często promowana jest jako sposób na osiągnięcie przez rodziny ofiar morderstwa stabilności emocjonalnej-, dodała Amnesty International. -Przyłączamy się do stanowiska Gubernator Ryan’a wyrażając nadzieję, iż władze amerykańskie mogą zaoferować osobom cierpiącym z powodu bolesnego przeżycia morderstwa osoby ukochanej coś więcej niż jedynie nadzieję zemsty-.

-Ponad 100 państw odwróciło się od prawnie usankcjonowanego zabójstwa-, stwierdziła Amnesty International. -Ten nieuchronny postęp na rzecz światowego odstąpienia od tej kary odbija rosnące zrozumienie, iż kara śmierci jest karą zbyt skażoną, by można była ją naprawić-.

Tematy